KIA Vest

KIA Vest skaper møteplasser med mål om at at alle får en sjanse i det norske samfunnet. Vårt kontor er i Bergen, og vi driver ukentlige prosjekt og aktiviteter i Vestland fylke.

Vi er glade for å etablere stadig nye flerkulturelle møteplasser i Vest, og her er oversikt over faste aktiviteter

Aktive prosjekt på kontoret i Bergen

  • Flerkulturell møteplass og matfellesskap på mandager fra klokken 16-18
  • Mannsgruppe for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse på mandager fra klokken 18-20
  • Kvinnegruppe for lengeværende flyktninger og innvandrere onsdager fra klokken 14-16
  • Norsktrening og leksehjelp i matfellesskap for deltakere med innvandrerbakgrunn onsdager fra klokken 16-18
  • Konvertittgruppe har kaffe/te og bibelundervisning torsdager i partalsuker fra klokken 13-15, og i oddetalsuker fra klokken 14-16, for de som forstår farsi eller dari. Deltakere er også velkommen digitalt via Skype.

Aktivitet ellers i regionen

  • I Kvam kommune gjennomføres Flerkulturelt fellesskap torsdager fra klokken 14:30-16:30, med enkel servering, og Mannsgruppe torsdager fra klokken 17-19 i møtelokalet til Norheimsund kirke. Vi har og Språkkafè med enkel servering onsdager fra klokken 14:30-16 i Norheimsund bedehus.
  • Solbakken mottak i Florø arrangerer vi Flerkulturell møteplass hver lørdag fra klokken 15-18. Prosjektmedarbeider Saba Berhane kan kontaktes på e-post eller telefonnummer 473 16 763 av deltakere eller frivillige som vil bidra.
  • På Stord arrangerer vi Turgruppe for enslig mindreårige asylsøkere på Litlabø mottak annenhver søndag fra klokken 12-15, i tillegg til sporadiske samlinger i Stord mottakssenter på Heiane. Prosjektmedarbeider Julian Skimmeland kan kontaktes på e-post eller telefonnummer 952 04 187 av deltakere eller frivillige som vil bidra.
  • I Bergen arrangerer vi Norsktrening på Støtte- og fritidssenter for ukrainere (Vestlundveien 19) onsdager fra kl. 11-13 .
  • I Bergen har vi uformell fotballfellesskap på kunstgrassbanen på Møhlenpris søndager fra klokken 16 i sommerhalvåret. I vinterhalvåret flytter vi den innendørs til Vikinghallen.

Vi har også faste, årlige arrangement som Internasjonal sommarleir og Internasjonal julefeiring i Bergen, i tillegg til at lokallaget KIA Askøy gjennomfører internasjonale samlinger.

I 2021 fikk regionen mednytt kontor, ny regionleder og nye prosjekt. i 2022 endret regionen navn fra Bjørgvin til Vest og etablerte mer arbeid i Bergen, Kvam og asylmottakene på Stord og i Florø, og alt fortsetter i 2023.

Mye av arbeidet var lenge knyttet til Arna mottakssenter som ble lagt ned i desember 2020, men asylsøkerene ble hovedsakelig flyttet til asylmottak på Stord og i Florø så vi følger de fortsatt opp.

KIA Vest driver arbeid i fleire deler av regionen, og har formelt etablert et lokallag: KIA Askøy som kan følges via Facebooksiden KIA Askøy. Vi samarbeidar med Salem Nærmiljøsenter som driver arbeid for innvandrere i Bergensregionen, spesielt rettet mot de som ikke har rett på offentlig støtte. Det tilbys norskkurs på tre forskjellige nivå (tilsvarende nivå A1, A1-A2 og A2), i tillegg til internasjonal samtalegruppe, og alle kursene foregår ettermiddager fra klokken 17-20 på Salem i Bergen sentrum. Vi har også tett samarbeid med Miks ressurssenter, og rekrutterer deltakere til deres gründerprogram for flerkulturelle entreprenører. I tillegg har vi spesielt godt samarbeid med Den Ukrainske foreningen i Bergen og Hordaland, og Det ukrainske støttesenteret som vi følger opp og gjennomfører arrangement med. Ellers så samarbeider vi med flere menigheter, som det diakonale teamet til Bethel Bergen, og har samarbeidsavtaler med Vikøy sokneråd og Strandebarm sokneråd. Interesserte til å bli med i konvertittgruppen er velkommen til å ta kontakt på e-post til tor.oyvind@kianorge.no.

KIA Vest går inn i 2023 med 14 faste ukentlige prosjekt. De jobber vi for å fortsette med, og ønsker også sette i gang flere prosjekt i både Bergensregionen og Vestland fylke; som flere Mannsgrupper og Turgrupper, Tverrkulturelt kor, Alpha-kurs, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

Regionrådet til KIA Vest består av representantar frå våre medlemsorganisasjonar:  Bergen Indremisjon, Bjørgvin Bispedømmeråd, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband-NLM.

Vi er takknemlige som har mange engasjerte frivillige, men for å nå målene har vi behov for enda flere frivillige som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretakelse av flyktninger, asylsøkere, papirløse og arbeidsinnvandrere. For vi ønsker bistå alle innvandrere, uavhengig av hvor en kommer fra og hvilket livssyn en har. 

Alle er hjertelig velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli bedre kjent med organisasjonen og prosjektene, kan bidra som frivillig eller er i målgruppen for arbeidet.

Vi har kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Bryggen/Mariakirken i Bergen sen

Takk til alle som bidrar til et inkluderande fellesskap!

Velkommen til å bli med som frivillig ved å ta direkte kontakt og/eller ved å registrere deg i KIA Vests side på Frivillig.no

Våre samarbeidspartnere

Besøksadresse

Mariastuene, Dreggsalmenningen 20
5003 Bergen

Se på kart »
25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Vest

No items found.

Kontakt

Hallgeir Berge
Hallgeir Berge
Regionleder
48 31 41 46vest@kianorge.no
Tor Håkon Berge
Prosjektmedarbeider for Tur- og Mannsgruppe i Norheimsund
40 88 42 71tor.berge@kianorge.no
Prosjekter
Mannsgrupper for kompetanseheving
Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.
Bergen
Kristiansand
Stavanger
Drammen
Norheimsund
Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
Oslo
Bergen
Molde
Stavanger
Kristiansand
Aktiviteter
Møteplass for menn
KIA Vest driver gruppe for innvandrermenn som møtes ukentlig, med mål om å øke deres arbeid-, samfunn-, og språkkompetanse.
Bergen
Språkkafé
Språkkafé i Bergen
Kvar måndag frå klokka 18-20 er det språkkafè på vårt kontor i Bergen sentrum, kombinert med sosialt fellesskap og "Turgrupper for fellesskap".
Bergen
No items found.

Aktuelt i

KIA Vest

Et utvalg tekster fra deltakerne våre i Oslo
Vi som jobber i KIA, vet hvor viktig vårt integreringsarbeid er. Det første steget på veien, er å lære norsk.
Besøk av stortingsrepresentant Olaug Bollestad
Onsdag 26.april fikk KIA besøk av stortingsrepresentant Olaug Bollestad, i våre lokaler i Ebbells gate 1 i Oslo.
God påske!
Nå ønsker vi alle ansatte, deltakere og våre samarbeidspartnere en fin påske og høytid.
Reisebrev fra Bergen
Det er verdifullt at KIA har åpne møteplasser, i en tid hvor Norge tar imot langt flere flyktninger enn på lenge.
Gratulerer med kvinnedagen!
Dette er en viktig dag for alle i KIA, Norge og resten av verden. Det er den internasjonale kvinnedagen i dag, startet i USA i 1908!
Permitteringer og HÅP om bedre vilkår for KIA
Den 1.februar var en merkedato for flere av våre kolleger som ble tatt ut i permitteringer som følge av at vi har mistet midler over statsbudsjettet.
Mannsprosjektet deles for inspirasjon
Mannsgruppene ble presentert med informasjon og video i nyhetsbrevet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Hva betyr KIA for våre deltakere?
Vi som jobber i KIA, vet hvor viktig vårt integreringsarbeid er. Det første steget på veien, er å lære norsk.
Kvinner uten rettigheter mister over natta sitt eneste opplæringstilbud
Tilskuddet til språkopplæringsprogrammet i KIA er foreslått kuttet i statsbudsjettet for 2023.
Møte med politisk ledelse
Generalsekretær Alf Petter Hagesæther og fagsjef Siri Mathiesen fikk møte med ledelsen i Arbeids- og integreringsdepartementet mandag 22.august.
Erfaringer fra arbeid med ukrainske flyktninger
Det har vært både sterkt og lærerikt å møte ukrainske flyktninger som ble flyktninger over natten.
SAMTALEVENNER
- Det var en NAV-rådgiver som tipset meg om KIAs norskkurs, forteller Letebrhan Beleta Hadgu. Letebrhan kom sammen med sin familie fra Etiopia i 2019.
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss