Språkkafè i Bergen

Vi har planar om å fortsette med språkkafè på vårt nye kontor i Bergen sentrum, men avventar oppstart grunna smittevernhensyn mot Covid-19.

Frå 2005-2020 har KIA Bjørgvin drive språkkafè på Arna mottakssenter. Grunna nedstenginga av mottakssenteret må vi tenke nytt, og ynskjer no å tilby dette på våre flotte nye lokaler i "Mariastuene" på Dreggsallmenningen 20.

Trufaste frivillige ser fram til å fortsatt bidra gjennom dette tilbodet til personar som ynskjer betra sine norskkunnskaper. Vår ressurssterke frivillige medarbeider Sunniva Kvamsdal Sveen ser fram til å ta ansvar som prosjektleiar, samstundes som ho tar mastergrad i Global Utvikling ved UiB.

Fokuset på samlingane blir å snakka norsk og få nye vener, gjennom samtalar, spel, leik, nyhende og kultur.

Vi vil oppdatere denne sida når oppstartsdato og tidspunkt er klart!

Stad: Dreggsallmenningen 20