Vil du jobbe hos oss?

Ledige stillinger

Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeidere, og har ledige stillinger med søknadsfrist 10.juni.

Kristent Interkulturelt Arbeid – KIA Norge, er en frivillig, ideell, flerkulturell og diakonal organisasjon som gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider for å innlemme flyktninger, asylsøkere og innvandrere i norske lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger.

- FAGSJEF - 100% fast stilling
Her kan du lese mer.

- REGIONLEDER KIA SØR - 100% fast stilling
Her kan du lese mer.

- LEDER KIA VELFERD STAVANGER - 100% fast stilling
Her kan du lese mer.

SØKNADSFRIST for alle stillingene: 10.juni

Skrevet av / ta kontakt med
No items found.
se alle