Menighetsprosjektet i KIA

Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til at menigheter i Den norske kirke etablerer inkluderingsarenaer som leder migranter inn i kirkens menighets- og gudstjenestefellesskap.

Prosjektet er en videreføring av et pilotprosjekt for integrering av kristne flyktninger og innvandrere i norske menigheter som startet i 2018 med økonomisk og faglig støtte fra Det Norske Misjonsselskap (NMS), i tillegg til videre støtte fra Eckbos Legat og Opplysningsvesenets Fond.

Utgangspunktet for pilotprosjektet var tilbakemeldingene fra menighets- og kirkeledere om at det burde startes opp et systematiske integreringsarbeid for å fange opp de kristne flyktningene og innvandrerne som sliter med å finne sin plass i lokalsamfunn og menigheter på grunn av språklige-, kulturelle- og konfesjonelle utfordringer.

Arbeidet utviklet seg videre gjennom samarbeid med Den norske kirke, som vedtok handlingsplanen Kristne migranter i januar 2021, og etablerte en samarbeidsavtale med NMS og KIA i mars. Avtalen gjelder ut 2023 og bygger på at vi går sammen om vårt oppdrag med å forkynne Guds rike i verden og i Norge, hvor vi skal arbeide for å sikre trosfriheten og legge til rette for at alle kristne, med sitt mangfold av kultur og tradisjon, er en del av det kristne fellesskapet i Norge.

Gjennom aktivt samarbeid ønsker vi å utruste menigheter i Den norske kirke til å bli likeverdige fellesskap, bygd opp av mennesker med ulik kultur, språk og bakgrunn, og å utvikle gode relasjoner til migrantmenigheter.

FRA FREMMED TIL FAMILIE

Dette er et kursopplegg som består av diverse veiledningsmateriell, som kan bidra til å inkludere troende med muslimsk bakgrunn i kristne fellesskap. For å bestille materiell, ta kontakt med oss på e-post eller telefon, 48314152.

Prosjektleder: Margrethe Berg Heggebø

Prosjektet er støttet av:

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Lokallag:

Oslo
Bergen
Molde
Stavanger
Kristiansand
Trondheim

Kontakt

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.