Møteplass for menn

KIA Bjørgvin har startet opp med egne samlinger for menn som ikke er i arbeid.

Å tilpasse seg til hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende. På samlingene snakker vi sammen, og i fellesskap prøve å finne gode måter å møte de ulike utfordringene som deltakerne i gruppen møter.

Gruppen blir ledet av regionleder Hallgeir Berge, i samarbeid med Svein Strand som til daglig underviser i Interkulturell Forståelse ved NLA Høgskolen.

I denne artikkelen kan dere lese om tilbudet: Møteplass for innvandrermenn

KONTAKT

Hallgeir Berge, tlf: 483 14 146
Svein Strand, tlf: 958 76 872

Her kan du laste ned PLAKATEN for mer informasjon.

se alle