Møteplass for menn

KIA Vest driver gruppe for innvandrermenn som møtes ukentlig, med mål om å øke deres arbeid-, samfunn-, og språkkompetanse.

Å tilpasse seg til hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende. På samlingene snakker vi sammen for generell kompetanseheving, og i fellesskap prøve å finne gode måter å møte de ulike utfordringene som deltakerne i gruppen møter.

Gruppen blir ledet av regionleder Hallgeir Berge, og deltakerne får individuell oppfølging utenom de faste samlingene.

KONTAKT

Hallgeir Berge, hallgeir.berge@kianorge.no, tlf: 483 14 146

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Region:

Lokallag:

Bergen

Kontakt

No items found.