Møteplass for menn

KIA Bjørgvin har startet opp gruppe for innvandrermenn, som møtes ukentlig, for å hjelpe med å øke deres arbeid-, samfunn-, og språkkompetanse.

Å tilpasse seg til hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende. På samlingene snakker vi sammen, og i fellesskap prøve å finne gode måter å møte de ulike utfordringene som deltakerne i gruppen møter.

Gruppen blir ledet av regionleder Hallgeir Berge, i samarbeid med Svein Strand, og deltakerne får individuell oppfølging utenom de faste samlingene.

I denne artikkelen kan du lese om tilbudet: Møteplass for innvandrermenn

KONTAKT

Hallgeir Berge, hallgeir.berge@kianorge.no, tlf: 483 14 146

Lokallag:

:
Bergen