Kontakt

KIA Hovedkontor

Ebbells gate 1
0183 Oslo
Nina Østebø
Økonomi,- og administrasjonsleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 00post@kianorge.no

KIA Øst

Ebbells gate 1
0183 Oslo
Rune Fiskerstrand - regionleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 52ost@kianorge.no

KIA Sør

Tangen 11 C
4608 Kristiansand
Mei Lian Chou - regionleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 44sor@kianorge.no

KIA Rogaland

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Kathrine Idsø - regionleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 45rogaland@kianorge.no

KIA Bjørgvin

Mariastuene
Dreggsalmenningen 20
5003 Bergen
Hallgeir Berge - regionleiar

Kontakt:
Tlf
48 31 41 46bjorgvin@kianorge.no

KIA Møre

Bjørnstjerne Bjørnsons vei 108
6410 Molde
Reidar Andestad - regionleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 47more@kianorge.no

KIA Trøndelag

Kongens gate 89
7012 Trondheim
Ester Røen - regionleder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 48trondelag@kianorge.no

KIA Velferd Oslo

Ebbells gate 1
0183 Oslo
Merete Hallen - leder

Kontakt:
Tlf
48 31 41 57merete.hallen@kianorge.no

KIA Velferd Stavanger

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Hye-Kyong Yun - avdelingsleder

Kontakt:
Tlf
45 87 03 20hye.kyong.yun@kianorge.no

KIA Velferd Kristiansand

Tangen 11 C
4608 Kristiansand
Ingjerd Benestad Sand - kompetansekoordinator

Kontakt:
Tlf
45 87 03 10ingjerd.sand@kianorge.no

KIA Integreringsbarnehage

Ebbells gate 1
0183 Oslo
Gunhild A. S. Eiksund - styrer

Kontakt:
Tlf
48 31 41 62gunhild@kianorge.no

Ansatte

Hovedkontor

Ingen ansatte enda...

KIA Øst

Ingen ansatte enda...

KIA Sør

Ingen ansatte enda...

KIA Rogaland

Ingen ansatte enda...

KIA Bjørgvin

Ingen ansatte enda...

KIA Møre

Ingen ansatte enda...

KIA Trøndelag

Ingen ansatte enda...

KIA Velferd

Ingen ansatte enda...

KIA Integreringsbarnehage

Ingen ansatte enda...