Vi gjør Norge til et flerkulturelt fellesskap med fokus på menighet og samfunn!

Vi er KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid.
  • Vi finnes i 6 regioner i landet, og med flere lokalavdelinger
  • Vi når ut til hundrevis av flyktninger og innvandrere gjennom arbeidet hver uke
  • Vi er en av de største ideelle organisasjonene innen integreringsfeltet
Gruppebilde av ansatte i KIA i en park
Aktuelt nå
En forvirrendes første dag på jobb
Det kan oppstå mange misforståelser når en person fra en annen kultur begynner på en norsk arbeidsplass, som denne videoen viser på en morsom måte.
les mer
Aktuelt nå
Digitalt kurs for arbeid blant innvandrerbefolkningen
Velkommen til å bli med på digitalt kurs over fem kvelder, for ressurspersoner som er engasjert i arbeid blant innvandrerbefolkningen.
les mer
Ferieaktiviteter for kvinner og barn
Mødre og barn har hatt gleden av å være med på forskjellige ferieaktiviteter i regi av KIA Mestring Oslo i sommer.
les mer
Brosjyrer og plakater om Covid-19
Her er brosjyrer og plakater med informasjon om Covid-19 på åtte språk, som vi ønsker å dele med så mange som mulig!
les mer
Lær deg norsk hos KIA
KIA tilbyr språkopplæring og språktrening på ulike nivå.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

SAMARBEIDSPARTNERE

Støtt arbeidet