Likeverd, omsorg og vennskap

Vi jobber for et flerkulturelt felleskap, i menighet og samfunn.
  • Etablert i 6 regioner i Norge, med flere lokalavdelinger og velferdsprogram
  • Vi når ut til hundrevis av innvandrere hver uke
  • KIA er en av de største ideelle organisasjonene på integreringsfeltet
17.mai frokost på Språkkafeen!
Vi deler en sak fra KIA sin Språkkafé i Oslo som invitert til 17. mai-frokost. Takker alle ansatt og frivillige. En flott start på 17. mai.
Vi arrangerer mange kurs med viktige tema. Her er en sak fra region Sør.
Fokus på kvinnehelse. KIA Sør har gjennomført 4 kurs om kvinnehelse som er viktige tema for våre deltakere.
Seminar og dialog om mannsrollen for minoriteter i norsk kontekst.
KIA Trøndelag har tradisjon for samarbeid i mange retninger. 3.mai ble det avholdt seminar og dialog om mannsrollen for minoriteter i norsk kontekst.
Regionleder Ester Røen
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss

SAMARBEIDSPARTNERE

Støtt arbeidet