Papirløse mennesker og flyktninger kom fra asylmottak i Stord, Florø og private adresser for å markere Verdens dag for flyktninger 20. juni i Bergen. Fotograf: Hallgeir Berge

Verdensdagen for flyktninger ble markert i foregangsfylket Vestland

Vi markerte verdens dag for flyktninger ved å la politikere møte flyktninger og papirløse mennesker, i en verden som aldri har sett flere flyktninger.
Tusen takk for at vi endelig får oppmerksomhet og etterlengtet hjelp, forteller en papirløs beboer på Stord mottakssenter som ønsker å være anonym grunnet frykt for norske myndigheter.

Den store majoriteten av de ukentlige deltakerne hos Kia Vest har flyktningbakgrunn, hvor mange har kommet den livsfarlige båtveien for å bli asylsøker i Norge, eller har blitt plassert i Norge som overføringsflyktning.

Ifølge FN har det aldri vært mer flyktninger i verden, med 117 millioner mennesker som var blitt drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av konflikt, vold eller forfølgelse ved utgangen av år 2023. Det utgjør hele 1.5% av verdens befolkning. Vi må ikke glemme hvert enkelt menneske bak tallene, ogi Kia finner vi vårt arbeid svært viktig da vi møter enkeltmenneskene, og bidrar til å inkludere flyktninger til vårt samfunn og i våre fellesskap.

På Åsane folkehøyskole informeres det om Verdensdagen for flyktninger til papirløse mennesker som fra Stord mottakssenter og Solbakken asylmottak. Fotograf: Hallgeir Berge

Samarbeid med Vestland fylkeskommune

Kia Vest har sammen med andre organisasjoner i Bergen jobbet for å mobilisere politisk vilje slik at flyktninger ikke bare skal overleve flukten, men også få ta del og få rettigheter i samfunnet vårt. Dette er noe spesielt papirløse mennesker går glipp av, som har fått avslag på asylsøknaden, og da ikke får rettigheter til verken utdanning, arbeid eller vanlige helsetjenester. I samarbeid med Vestland fylkeskommune har Kia Vest, Mennesker i Limbo Bergen og Kirkens Bymisjon hjulpet mange fra denne sårbare gruppen det siste året. Kia Vest har tatt ansvar for å koordinere gratis kollektivtransport i sonen papirløse mennesker i Vestland bor i. Det har hovedsakelig blitt utlevert i samarbeid med asylmottakene på Stord og i Florø, i tillegg vårt nettverk blant papirløse ellers i i Vestland. Dette har vi fått mulighet til takket være et uvurderlig viktig vedtak fra Vestland fylkeskommune, hvor fylkesordfører Jon Askeland håper at resten av Norge også vil gi økte rettigheter til papirløse mennesker.

Tusen takk for Skysskortet, det har hjulpet livskvaliteten vår veldig! Før satt vi bare hjemme og uroet oss, men nå kan vi reise på aktiviteter og turer. Det hjelper vår psykiske helse mye, forteller papirløse Bemnet på Solbakken mottak i Florø som nylig fikk fornyet sitt kort for kollektivtransport i et halvår til.

Kirkens bymisjon organiserer helsetjenester og tannbehandling til målgruppen, og Mennesker i Limbo Bergen inviterte papirløse mennesker til et sterkt arrangement på Verdens dag for flyktninger 20. juni 2024.

Så godt det er å komme tilbake til Bergen, forteller åtte papirløse mennesker på Strandkaiterminalen etter å ha kommet med båt fra Solbakken mottak der de ble flyttet på kort varsel da Arna asylmottak stengte dørene i år 2020.

Ketil Hindenes fra Mennesker i Limbo organiserte transport og to netters overnatting på Åsane folkehøyskole for beboerne fra asylmottakene i Florø og på Stord. Regionleder i Kia Vest hentet fire takknemlige beboere fra Stord mottakssenter påtogstasjonen i Bergen, som fikk overnatte sammen i fellesskap med tidligere bekjente på folkehøyskolen. Foruten matfellesskap og hyggelig samvær der, fikk deltakerne mulighet til å besøke Kirkens Bymisjons Helsesenter for papirløsei Bergen, og avtale møte med NOAS som kom fra Oslo for å se på sakene til denne sårbare gruppen sammen med tolker.

Disse rommene og lokalene er så mye finere enn asylmottaket vi bor på, forteller en papirløs beboer fra Stord mottak.
Fellesskapet på folkehøyskolen kunne minne de papirløse menneskene om et asylmottak, selv om det hadde mye finere standard og beliggenhet.

Arrangement i Bergen sentrum

På verdens flyktningdag, 20. juni, ble det rigget opp både høyttalere og vimpler på Musikkpaviljongen i Bergen sentrum til arrangementet Markering av Verdens flyktningdag, som vi arrangerte med Mennesker i Limbo Bergen og Norsk Folkehjelp. Da fikk vi høre sterke historier fra blant annet Samuel Zigale som har bodd 15 år i Norge, men ble internert hos Politietsutlendingsinternat Trandum i forsøk på å bli tvangsutsendt til Etiopia. Det har likevel vist seg vanskelig, da etiopiske myndigheter har nektet å ta imot personene som norske myndigheter prøver å tvinge ut av landet. Dette skaper engasjement, både for den farlige situasjonen disse personene kan møte i Etiopia, men også menneskelige hensyn etter så langt opphold i Norge. Samuel sitt avslag ble avgjort av en nemndleder i Utlendingsnemnda i år 2012, og han har aldri fått møte personlig og fortelle om sin sak i et nemndmøte.

Bergen kommune har, som Vestland fylke, turt å gå mot den statlige politikken med ønske om å gi ekstra muligheter til denne sårbare gruppen. Heidi Beate Aasen, fra Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, har ledet en arbeidsgruppe med mål om styrking av kommunaletjenester for papirløse mennesker.

Det har resultert i 17 tiltak, med blant annet styrking av helse og omsorg. Kia Vest er blant organisasjonene som har kommet med innspill, og vi har kunne delt historier om papirløse mennesker som har født barn og blitt skremt av enorme betalingskrav av norsk helsevesen i etterkant, i tillegg til personer som ikke har blitt behandlet for kreft i tide som igjen har fått fatale konsekvenser. Vi argumenterer sterkt for at forebygging kan ha en essensiell effekt for både enkeltmenneskene og samfunnet som helhet. For dagens praksis har vært at papirløse mennesker bare har rett på det som kan kategoriseres som akutt hjelp.

Og fobedring avrettighetene fikk nytt håp under arrangementet:

Bystyret vedtok 17 punkt for papirløses rettigheter i dag, bekrefter leder i Rødt Bergen, Magne Hagesæter, fra talerstolen.

Det var en stor seier og gledelig nyhet som ble møtt med stor applaus fra de fremmøtte. Vi håper det vilkan gjøre tilværelsen bedre for den sårbare gruppen! Og det kunne ikke passet bedre enn at dette ble vedtatt på Verdensdagen for flyktninger.

Det skjedde også uken etter at det ble delt at Belainesh Rundassa, vår faste deltaker i kvinnegruppen til Kia Vest, har fått fastlege, som vi antar er den eneste papirløse personen i Norge med egen fastlege. Dette er likevel noe våre modige politikere i Vestland vil jobbe for at styrkes.

Ketil Hindenes, styreleder i Mennesker i Limbo Bergen, holdt en gripende appell om at norske myndigheter ikke kan holde personer fastbundet uten rettigheter når en har ventet i over 10 år. Fotograf: Hallgeir Berge

Nytt håp av en forfriskende tur

Blant de som møtte opp på arrangementet var det mange som uttrykte forståelse og omsorg for både personer som får innvilget beskyttelse og blir kategorisert som flyktninger av norske myndigheter, og ikke minst gruppen som må vente lenge på å få avklart saken sin og da kategoriseres som papirløse mennesker i påvente av eksempelvis å få avklart sin identitet.

Vi ønsker at alle skal ha en trygg hverdag med rett til nødvendige helsetjenester og tannhelsetjenester. Det er også mye bedre om alle som kan arbeide får mulighet til å arbeide. Vi må forholde oss til at det alltid er mange som er på flukt  og trenger beskyttelse, forteller gruppeleder Åsta Årøen, gruppeleder i Venstre på Fylkestinget.

Ved avskjed takket flyktninger og papirløse mennesker for et flott arrangement og en forfriskende tur ut fra asylmottaket. Det var innholdsrikt program og vi fikk ny oppmuntring, mot og fornyet kampvilje mot diskriminering, utenforskap og undertrykkelse av papirløse mennesker.

Dette var en fantastisk tur, hvor vi hadde veldig gode møter. Nå fikk vi nytt håp. Alle ble så glade av å få oppleve denne turen, forteller papirløse Bemnet  før hun reiser tilbake til Solbakken mottak.
Samuel Zigale holdt innlegg om hans frykt for å bli tvangsreturnert til Etiopia etter 15 år i Norge, hvor han har blitt en aktiv samfunnsdeltaker selv uten rettigheter. Fotograf: Hallgeir Berge
Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.