KIA Øst

I KIA har vi et sterkt ønske om at alle mennesker skal bli sett og hørt, og få en mulighet til å finne sin plass i det norske samfunnet.
Trykk på ikonene under for å lese mer om hva vi i
KIA Øst
jobber med.

Vi er opptatt av å skape gode møteplasser på tvers av kultur, språk og religion. Vi jobber for en sterkere inkludering i menighet og samfunn.
KIA setter verdiene likeverd, omsorg og vennskap høyt!
Vi ønsker at bibelens fokus på gjestfrihet og inkludering skal gjennomsyre alt vårt arbeid.

I KIA Oslo driver vi følgende aktiviteter:

- ABC språkkurs for arbeidsinnvandrere
- KIA Språkkafe i Misjonssalen
- Mannsgruppe for arbeidsledige
- Konvertittarbeid
- Verdensmiddager
- Nettverksarbeid blant migrantmenigheter
-
- Inkluderingsarbeid i menigheter og forsamlinger

I tillegg samarbeider regionen med lokale frivillige og samarbeidspartnere på Ål, i Drammen og i Sandefjord.
På disse stedene har vi lokale KIA-avdelinger som driver en mengde ulike flerkulturelle aktiviteter.

LOKALAVDELINGER - KIA Drammen

Våre trofaste frivillige legger ned mange timer av sin tid, og gjennom det blir de en venn, en leksehjelper, en språkvenn, en støttespiller og en viktig veiåpner inn til det norske samfunn.

Rune Fiskerstrand - regionleder
e-post: ost@kianorge.no
tlf: 48 31 41 52

25443
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Øst

No items found.

Våre aktiviteter

KIA Drammen
Her er oversikt over pågående aktiviteter i KIA Drammen, som er en aktiv lokalavdeling under KIA Øst.
:
Drammen
Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Prosjekter
Mannsgrupper
Mannsprosjektet handler om å skape møteplasser for innvandrermenn, med fokus på kompetanseheving.
:
Oslo
:
Bergen
:
Kristiansand
:
Molde
:
Stavanger
Oslo : Bergen : Kristiansand : Molde : Stavanger : Drammen : Norheimsund
Norskkurs
ABC Norwegian course
Nye kurs starter 03.01-2022 - New courses starts up again 3rd of January 2022
:
Oslo

Aktuelt

KIA Drammen
KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999.
Landsmøtet stemte for vedtektsendringene
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021.
- Det var helt supert å møte alle sammen!
Etter en lang periode med digitale møter, var det stor stemning når kollegiet i KIA kunne møtes til medarbeidersamlingen.
Illustrasjonsbilde av unge mennesker rundt en sofa på jobb
Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
Innvandrerkvinne med lærer ved et bord
Lær deg norsk hos KIA
KIA tilbyr språkopplæring og språktrening på ulike nivå.

Historier

Kvinner tildekket med pledd ser på veggmaleri om krig.

Historier fra våre deltakere i KIA Øst

Små historier fra vårt arbeid i KIA Øst, her fra språkkafèen.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»