KIA Øst

I KIA har vi et sterkt ønske om at alle mennesker skal bli sett og hørt, og få en mulighet til å finne sin plass i det norske samfunnet.

Vi er opptatt av å skape gode møteplasser på tvers av kultur, språk og religion. Vi jobber for en sterkere inkludering i menighet og samfunn.


KIA setter verdiene likeverd, omsorg og vennskap høyt!
Vi ønsker at bibelens fokus på gjestfrihet og inkludering skal gjennomsyre alt vårt arbeid.

Lokalavdelinger

KIA Drammen
KIA Svelvik

I KIA Oslo driver vi følgende aktiviteter:

  • ABC språkkurs for arbeidsinnvandrere
  • KIA Språkkafe i Tullinsgate 4, Misjonssalen
  • Mannsgruppe for arbeidsledige
  • Konvertittarbeid
  • Verdensmiddager
  • Nettverksarbeid blant migrantmenigheter-
  • Inkluderingsarbeid i menigheter og forsamlinger

I tillegg samarbeider regionen med lokale frivillige og samarbeidspartnere på Ål, i Drammen, Svelvik og i Sandefjord.
På disse stedene har vi lokale KIA-avdelinger som driver en mengde ulike flerkulturelle aktiviteter.

Våre trofaste frivillige legger ned mange timer av sin tid, og gjennom det blir de en venn, en leksehjelper, en språkvenn, en støttespiller og en viktig veiåpner inn til det norske samfunn.

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Besøksadresse

Ebbells gate 1
0183 Oslo

Se på kart »
25443
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Øst

No items found.

Kontakt

Rune Fiskerstrand
Regionleder
48 31 41 52ost@kianorge.no
Domenico del Torto
Kursholder ABC Norwegian
48 31 41 54domenico@kianorge.no
Zvonimir Vojtulek
Fylkesleder
48 31 41 49vojtulek@kianorge.no
Anders Porskrog-Mjelde
Prosjektmedarbeider for Mannsgruppe
90 83 84 98anders.mjelde@kianorge.no
Kristine Jaabæk Kvamme
Regionmedarbeider
90 27 99 87kristine.kvamme@kianorge.no
Aktiviteter
KIA DRAMMEN
Her er oversikt over pågående aktiviteter i KIA Drammen, som er en aktiv lokalavdeling under KIA Øst.
:
Drammen
Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Prosjekter
Mannsgrupper for kompetanseheving
Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.
:
Bergen
:
Kristiansand
:
Stavanger
:
Drammen
:
Norheimsund
Oslo : Bergen : Kristiansand : Molde : Stavanger : Drammen : Norheimsund
Norskkurs
ABC Norwegian course
Vi har norskkurs i Oslo, med god individuell oppfølging, for nybegynnere og opp til høyere mellomnivå.
:
Oslo
Språkkafé
Språkkafé i Oslo - Tullinsgate
Velkommen til språkkafé i Tullinsgate 4, Misjonssalen. Vi gleder oss til å se deg! Welcome to the language cafè!
:
Oslo
Aktiviteter
KIA Svelvik
KIA Svelvik ble startet i 2021 og er et lokallag av KIA Norge.
:
Svelvik
Språkkafé
Språkkafé med KIA Svelvik på tirsdager
Språkkafé hver tirsdag på Fossekleiva kultursenter på Berger.
:
Svelvik
Språkkafé
Språkkafé med KIA Svelvik på torsdager
Språkkafé hver torsdag på Café GLOBAL i Svelvik.
:
Svelvik

Historier fra våre deltakere i Oslo

Små historier fra vårt arbeid i KIA Øst, her fra språkkafèen.
les mer
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss