Illustrasjonsbilde av mennesker i stor ring

Slik er vi organisert

Som organisasjonskartet viser er Landsmøtet KIAs øverste organ, og møtes hvert andre år.


LANDSSTYRET
i KIA består av følgende medlemmer:
- Magne Mjærum - leder
- Anne-Grethe Akselsen - nestleder
- Espen S. Topland - styremedlem
- Brit Skjelbred - styremedlem
- Martine Vanderheyden Lundahl - styremedlem
- Erzana Dagnachew - styremedlem
- Kathrine Idsø - styremedlem valgt av ansatte

Alf Petter Hagesæther
Generalsekretær
alf.p.hagesaether@kianorge.no


Siri Mathiesen
Fagsjef
siri.mathiesen@kianorge.no

Nina Østebø
Økonomi,- og administrasjonsleder

nina.ostebo@kianorge.no


Anh Dung Le
IKT ansvarlig

anh.dung.le@kianorge.no


Per Lindquister
HR leder

per.lindquister@kianorge.no