Illustrasjonsbilde av mennesker i stor ring

Slik er vi organisert

Som organisasjonskartet viser er Landsmøtet KIAs øverste organ, og møtes hvert andre år.

Organisasjonskartet til KIA, gjeldende fra 1. februar 2021

Neste Landsmøte i KIA er 12.november 2021 i Oslo. Klikk på bildet til høyre for mer informasjon.


LANDSSTYRET
i KIA består av følgende medlemmer:
- Magne Mjærum - leder
- Anne-Grethe Akselsen - nestleder
- Espen S. Topland - styremedlem
- Brit Skjelbred - styremedlem
- Maria Handeland - styremedlem
- Erzana Dagnachew - styremedlem
- Kathrine Idsø - styremedlem valgt av ansatte

Alf Petter Hagesæther er vår generalsekretær og leder den administrative staben.

ADMINISTRASJONEN i KIA:

- Nina Østebø - økonomi,- og administrasjonsleder
nina.ostebo@kianorge.no

- Anh Dung Le - IKT ansvarlig
anh.dung.le@kianorge.no

- Per Lindquister - HR leder
per.lindquister@kianorge.no

- Hallgeir Berge - informasjonsleder
hallgeir.berge@kianorge.no