Dame ved whiteboard med illustrasjoner av organisasjonsstruktur.

Slik er vi organisert

Landsmøtet er KIAs øverste organ og generalforsamling. Landsstyret velges av Landsmøtet og Landsstyret ansetter generalsekretær.

Landsstyret i KIA består av følgende medlemmer i perioden 2019-2021:

- Magne Mjærum - leder
- Anne-Grethe Akselsen - nestleder
- Espen S. Topland - styremedlem
- Brit Skjelbred - styremedlem
- Maria Handeland - styremedlem
- Erzana Dagnachew - styremedlem
- Kathrine Idsø - styremedlem valgt av ansatte

‍Alf Petter Hagesæther er generalsekretær.

Neste Landsmøte avholdes i oktober 2021.