Mannsgrupper for kompetanseheving

Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.

Mannsgrupper for kompetanseheving har blitt en viktig arena for at stadig flere innvandrermenn blir aktive samfunnsdeltakere i Norge.

Det å tilpasse seg hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende, og det gjelder spesielt mange menn med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. For mange innvandrermenn får ikke benyttet sin kunnskap fra opprinnelseslandet som fører til lavere selvtillitt, i tillegg til at mange sliter med rollen som menn, fedre og ektefeller. Derfor etablerte KIA dette prosjektet for menn med innvandrerbakgrunn.

Målgruppen er flyktninger og arbeidsinnvandrere, som har behov for å videreutvikle sin forståelse av språk, arbeidsliv og samfunnsforståelse. Vi gjennomfører ukentlige samlinger som følger lokale skoleruter. Målet er at deltakerne blir aktive deltakere i samfunnet, og på sikt økonomisk uavhengighet. Deler av deltakergruppen fornyes etter hvert som deltakere når kompetansemålene og kommer i arbeid eller utdanning.

Gruppene startet i 2020, og ble utvidet i 2021 og 2022 da mannsgruppene ble etablert i Bergen, Norheimsund, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Molde. Gruppene fortsetter å møtes ukentlig i 2024 på følgende steder:

  • Bergen møter i Dreggsallmenningen 20 på mandager fra 18:30-20:30. Prosjektmedarbeider er Hallgeir Berge, med kontaktinformasjon hallgeir.berge@kianorge.no og telefonnummer 483 14 146
  • Norheimsund møter i Kyrkjevegen 40 på torsdager fra klokken 16:30-18:30. Prosjektmedarbeider er Tor Håkon Berge med kontaktinformasjon tor.berge@kianorge.no og telefonnummer 408 84 27
  • Stavanger møter i Vaisenhausgata 5 på torsdager fra klokken 16-18. Prosjektmedarbeider er Jan Olav Alstveit med kontaktinformasjon jan.alstveit@kianorge.no og telefonnummer 944 96 517
  • Lunner møter i Bergosenteret, Hadelandsvegen 2177 k på torsdager fra klokken 16-18. Prosjektmedarbeider er Anders Porskrog-Mjelde med kontaktinfromasjon anders.mjelde@kianorge.no og telefonnummer 908 38 498
Oppmøtested varierer noe, så vennligst kontakt prosjektmedarbeider i forkant av de ukentlige møtene om noen i målgruppen eller frivillige er interessert i å delta i en gruppe.

Prosjektleder: Hallgeir Berge kan kontaktes på e-post og 483 14 146

Prosjektet er støttet av: IMDi - Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Se video og presentasjon av mannsprosjektet på hjemmesiden til IMDi

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Lokallag:

Bergen
Kristiansand
Stavanger
Drammen
Norheimsund

Kontakt

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.