Mannsgrupper for kompetanseheving

Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.

Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse har blitt en viktig arena for at stadig flere innvandrermenn blir aktive samfunnsdeltakere i Norge.

Det å tilpasse seg hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende, og det gjelder spesielt mange menn med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. For mange innvandrermenn har mistet selvtillit og får ikke benyttet sin kunnskap fra hjemlandet, samt sliter med rollen som menn, fedre og ektefeller. Derfor etablerte KIA dette prosjektet for menn med innvandrerbakgrunn.

Målgruppen er flyktninger og arbeidsinnvandrere, som har behov for å videreutvikle sin forståelse av språk, arbeidsliv og samfunnsforståelse. Vi gjennomfører ukentlige samlinger som følger lokale skoleruter. Målet er at deltakerne blir aktive deltakere i samfunnet, og på sikt økonomisk uavhengighet og trygghet. Deler av deltakergruppen fornyes etter hvert som deltakere når kompetansemålene og kommer i arbeid eller utdanning.

Gruppene startet i 2020, og ble utvidet i 2021 og 2022 da mannsgruppene ble etablert i Bergen, Norheimsund, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Molde. Gruppene fortsetter å møtes ukentlig i 2023 på følgende steder:

  • Bergen møter i Dreggsallmenningen 20 på mandager fra 18:30-20:30. Prosjektmedarbeider er Gideon Dejene, med kontaktinformasjon gideon.dejene@kianorge.no og telefonnummer 973 44 795
  • Norheimsund møter i Kyrkjevegen 40 på torsdager fra klokken 16:30-18:30. Prosjektmedarbeider er Tor Håkon Berge med kontaktinformasjon tor.berge@kianorge.no og telefonnummer 408 84 27
  • Stavanger møter i Vaisenhausgata 5 på torsdager fra klokken 16-18. Prosjektmedarbeider er Jan Olav Alstveit med kontaktinformasjon jan.alstveit@kianorge.no og telefonnummer 944 96 517
  • Oslo møter i Oskar Braatens gate 35 på torsdager fra klokken 17-19. Prosjektmedarbeider er Anders Porskrog-Mjelde med kontaktinfromasjon anders.mjelde@kianorge.no og telefonnummer 908 38 498
Oppmøtested varierer noe, så vennligst kontakt prosjektmedarbeider i forkant av de ukentlige møtene om noen i målgruppen eller frivillige er interessert i å delta i en gruppe.

 

Prosjektleder: Hallgeir Berge kan kontaktes på e-post og 483 14 146

Prosjektet er støttet av: IMDi - Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Se video og presentasjon av mannsprosjektet på hjemmesiden til IMDi

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Lokallag:

Bergen
Kristiansand
Stavanger
Drammen
Norheimsund

Kontakt

No items found.