Mannsgrupper

Mannsprosjektet handler om å skape møteplasser for innvandrermenn, med fokus på kompetanseheving.

Å tilpasse seg til hverdagslivet i en ny kultur, kan være utfordrende. Mange innvandrermenn har mistet selvtillit og får ikke benyttet sin kompetanse fra hjemlandet, samt sliter med rollen som menn, fedre og ektefeller.

Prosjektet skal gi menn som strever med språk, jobb og generell lav samfunnsforståelse, kompetanse og styrke til å ta grep i eget liv. Og med litt veiledning er målet at de løftes inn i et liv som aktive samfunnsdeltakere og på sikt til økonomisk uavhengighet og trygghet.

Målgruppen er flyktninger og arbeidsinnvandrere, og vi gjennomfører ukentlige samlinger som følger lokale skoleruter.

Arbeidet startet i 2020, og har blitt utvidet i 2021 hvor mannsgruppene blitt etablert i Bergen, Norheimsund, Stavanger, Kristiansand, Oslo og i Molde.

Prosjektleder: Hallgeir Berge

Prosjektet er støttet av: IMDi - Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Lokallag:

:
Oslo
:
Bergen
:
Kristiansand
:
Molde
:
Stavanger
:
Drammen
:
Norheimsund