Mannsgrupper for kompetanseheving

Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.

Mannsgrupper for samfunn-, arbeid-, og språkkompetanse har blitt en viktig arena for at stadig flere innvandrermenn blir aktive samfunnsdeltakere i Norge.

Det å tilpasse seg hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende, og det gjelder spesielt mange menn med innvandrerbakgrunn i det norske samfunnet. For mange innvandrermenn har mistet selvtillit og får ikke benyttet sin kunnskap fra hjemlandet, samt sliter med rollen som menn, fedre og ektefeller. Derfor etablerte KIA dette prosjektet for menn med innvandrerbakgrunn.

Målgruppen er flyktninger og arbeidsinnvandrere, som har behov for å videreutvikle sin forståelse av språk, arbeidsliv og samfunnsforståelse. Vi gjennomfører ukentlige samlinger som følger lokale skoleruter. Målet er at deltakerne blir aktive deltakere i samfunnet, og på sikt økonomisk uavhengighet og trygghet.

Gruppene startet i 2020, og ble utvidet i 2021 da mannsgruppene ble etablert i Bergen, Norheimsund, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Molde. Deler av deltakergruppen fornyes etter hvert som deltakere når kompetansemålene og kommer i arbeid og utdanning, og gruppene fortsetter å møtes ukentlig i år 2022 på følgende steder:

  • Bergen møter i Dreggsallmenningen 20 på mandager fra 16-18. Prosjektmedarbeider er Hallgeir Berge, med kontaktinformasjon hallgeir.berge@kianorge.no og telefonnummer 483 14 146
  • Norheimsund møter i Kyrkjevegen 40 på torsdager fra klokken 17-19. Prosjektmedarbeider er Tor Håkon Berge med kontaktinformasjon tor.berge@kianorge.no og telefonnummer 408 84 27
  • Stavanger møter i Vaisenhausgata 5 på torsdager fra klokken 16-18. Prosjektmedarbeider er Jan Olav Alstveit med kontaktinformasjon jan.alstveit@kianorge.no og telefonnummer 944 96 517
  • Oslo møter i Ebbells gate 1 på torsdager fra klokken 17-19. Prosjektmedarbeider er Anders Porskrog-Mjelde med kontaktinfromasjon anders.mjelde@kianorge.no og telefonnummer 908 38 498
  • Kristiansand møter mandager i Kristian IVs gate 35 på mandager fra klokken 18-20, og rekrutteringsansvarlig i Kristiansand kan kontaktes på e-post eller telefon 472 85 956
Oppmøtested varierer noe, så vennligst kontakt prosjektmedarbeider i forkant av de ukentlige møtene om noen i målgruppen eller frivillige er interessert i å delta i en gruppe.

Prosjektleder: Hallgeir Berge kan kontaktes på e-post og 483 14 146

Prosjektet er støttet av: IMDi - Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Lokallag:

:
Bergen
:
Kristiansand
:
Stavanger
:
Drammen
:
Norheimsund