I Norheimsund kobler prosjektmedarbeider Tor Håkon Berge seg på for mannsgruppen som deltar på mannskonferansen, med deltakere fra Syria, Ukraina, Eritrea, Etiopia og Norge. Foto: Hallgeir Berge

Mannskonferanse på den internasjonale mannsdagen

I år arrangerte vi en etterlengtet markering av mannsdagen, 19. november, ved å samle Kia sine fire mannsgrupper.

Kvinnedagen er og blir en viktig dag, men menns utfordringer har det ikke vært samme tradisjon for å fokusere på en spesiell dag i kalenderåret. Det til tross for at gutter kommer dårlig ut på statistikker som frafall i skolen og rusmisbruk, i tillegg til at menn oppsøker i for liten grad psykisk helsehjelp ved behov. For menn med innvandrerbakgrunn er overgangen til det norske samfunnet ofte ekstra krevende, da mannen mange ganger har vært eneste forsørger til familien, men i det norske samfunnet savner en å bruke sin kompetanse i tillegg til at en opplever utfordringer med å forstå språk og kultur. Mange har behov for å diskutere og få bedre innsikt i mannsrollen, farsrollen og likestillingen i det norske samfunnet.

Derfor er vi veldig glad for at mange av disse temaene ble diskutert da Kias mannsgrupper var medarrangør for “Mannskonferansen” på søndag 19. november. Deltakere fra mannsgruppen vår i Oslo og organisasjonen MiR sin gruppe for menn var fysisk til stede, og Kias mannsgrupper i Stavanger, Bergen og Norheimsund deltok digitalt. MiR har spesielt fokus på farsrollen i sine mer sporadiske samlinger, og det er noe Kias mannsgrupper også tar opp sammen med vårt fokus på kompetanseheving i våre ukentlige møter. Prosjektleder for mannsgruppene til Kia, Hallgeir Berge, og styreleder i MiR, Uyen Whyn Lam, ble kjent via mentorprogrammet til IMDi tidligere i høst og planla samarbeid for å markere mannsdagen i år. Han reiste med deltakere fra mannsgruppen i Bergen til Norheimsund denne søndagen, så to av Kias mannsgrupper fikk delta i det samme lokalet.

Deltakere fra mannsgruppen i Bergen venter på bussen for å samle seg med mannsgruppen i Norheimsund. F.v. Molla S. Cheleba, Leake Tewelde, Hallgeir Berge, Awet Tesfay, Fadi Suliyman og Jack Schjelderup. Foto: Privat

Den fysiske samlingen ble gjennomført i MiR sine lokaler i Oslo hvor varm mat ble servert, menn med innvandrerbakgrunn holdt innlegg, film og Kahoot ble gjennomført. Det ble også holdt en paneldebatt hvor en diskuterte hva vi kan gjøre for å forbedre samfunnets syn på innvandrermenn, og hvordan kan foreldre bidra til at gutter blir bra menn?

I MiRs lokaler i Oslo foregikk paneldebatten, og mannsgruppene fra Stavanger, Bergen og Norheimsund deltok med videooverføring. Foto: Phuong Tran

Prosjektmedarbeidere fra Stavanger, Norheimsund og Bergen deltok i paneldebatten digitalt og svarte på spørsmålene sammen med sine deltakere. Det ble først delt frustrasjon om at menn med utenlandske navn har vansker for å bli innkalt til intervju for jobb, og å få seg bolig. Så ble det løftet frem at det viktigste for å kurere skepsisen er at storsamfunnet blir kjent med personer som har innvandrerbakgrunn for å vinne tillit. Gode mannlige forbilder ble det også fremhevet at er viktig, og den eritreiske flyktningen Russom delte fra sin egen erfaring om at det var viktig å drive med fysisk aktivitet så en ikke bare tenker på utfordringer. Som far er det viktig å la barna føle seg trygg på seg selv fortalte en mannsgruppedeltaker fra Syria, og en positiv måte å bli engasjert i lokalsamfunnet sitt på er å oppmuntre flere med innvandrerbakgrunn til å engasjere seg i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

- Det var veldig bra å få fokusert på menns utfordringer denne dagen! Mange menn med innvandrerbakgrunn sliter, men opplever at de overses. Blant våre deltakere har mange dårlige språkkunnskaper som gjør det vanskelig å uttrykke seg, men i dette møtet ble visuelle teknikker brukt hvor menn viste følelser ved at flere menn gråt på video. Det var et veldig effektivt virkemiddel som gjorde inntrykk og skapte god diskusjon blant oss, forteller Jan Olav Alstveit som er prosjektmedarbeider i Kias mannsgruppe i Stavanger.

I Stavanger var rundt 35 menn samlet og deltok på mannskonferansen. De diskuterte seg imellom, og snakket med de andre gruppene digitalt så skjermen ble avbildet her. Foto: Jan Olav Alstveit

Kia har fått god erfaring med mannsgruppene våre, som vi opplever inspirerer andre også til å sette mer fokus på oppfølging av innvandrermenn. Derfor er vi glad for at IMDi, som finansierer prosjektet, har delt fra arbeidet via besøk fra TV-team og saken “Lær fra andre”. Det er også oppmuntrende at regjeringen etablerte Mannsutvalget i 2022, og at det blir satt mer fokus på menns utfordringer.

I Stavanger har mannsgruppen etablert et svært godt samarbeid med Stavanger kommune, og en fedregruppe som ledes av Tsegezeab Kiros Hagos. De samles hver måned, og mannsgruppen til Kia får da mye faglig innhold av eksterne bidragsytere som deler fra sitt fagområde. Blant annet har barnevernet, politiet og politikere holdt innlegg på samlingene. Individuell oppfølging prioriteres av prosjektmedarbeiderne, og i tillegg til å fokusere på generell samfunn-, arbeid-. og språkkompetanse forsøker en å høre hvilke ønsker deltakerne har for å motivere deltakerne til å møte hver uke. Behov som har dukket opp underveis er blant annet svømmetrening, som i høst ble gjennomført for andre år på rad for mannsgruppedeltakere i Norheimsund. Mange fedre finner det utfordrende for selvtilliten å ikke kunne svømme, i tillegg til at det er farlig da å bade med egne barn. Mange har heller ikke førerkort, så lærekjøring har blitt prioritert for noen, spesielt for mannsgruppen i Oslo. Prosjektmedarbeider Anders Porskrog-Mjelde uttrykker likevel at det har vært noe utfordrende, for det er så sterkt ønske om at de får gratis lærekjøring så da er det vanskelig å motivere deltakere til å diskutere andre tema innenfor kompetanseheving. Blant mannsgruppen i Bergen er det mange deltakere innom, og de som kommer seg i arbeid eller utdanning og ikke lenger tar del i mannsgruppen setter pris på å holde kontakt videre. Derfor har mannsgruppedeltakere tatt initiativ til å starte fotballtrening, hvor vi møtes på tvers og bygger nettverk i tillegg til fysisk trening.

Når vi forberedte mannskonferansen har mange møtt oss med alt fra latter til hoderisting. Mange forstår ikke at vi vil ha en dag med spesielt fokus på menns utfordringer. Dette er frustrerende, men viser at det har vært for lite fokus på hvilke problem menn møter i dagens samfunn. Vi ser at det er et etterlengtet behov for å følge bedre opp menn, som betyr mye for enkeltpersonene og familiene. Dette gir oss inspirasjon til å følge opp flere menn med innvandrerbakgrunn, og vi ser et tydelig behov for videre satsing på våre mannsgrupper som vi håper kan etableres i stadig flere bygder og byer i landet.

Det fungerte bra å delta digitalt også, her deler av mannsgruppen fra Bergen og Norheimsund hører en fra Oslo dele om sine utfordringer. Foto: Hallgeir Berge
Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.