Personvernerklæring KIA Norge

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres ved å sende en e-post til post@kianorge.no eller ved å ringe 483 14 100.

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Vi trenger nevnte informasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Givere
Fra våre givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post adresse. Disse opplysningene er nødvendig for å rapportere om skattefradrag. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på givere for å kunne gi informasjon knyttet til KIA. Som Giver kan du når som helst avslutte ditt forhold til KIA ved å henvende deg skriftlig til post@kianorge.no.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i vår database, deles ikke med andre og e-post-adressen slettes ved avmelding av nyhetsbrev.

Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Sensitive personopplysninger vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Ikke-sensitive personopplysninger om deltakere vil bli oppbevart i inntil 10 år i forbindelse med rapportering til offentlige myndigheter.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysninger om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Din rett til dataportabilitet gjelder kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av samtykke eller kontrakt og er opplysninger som du bevisst og aktivt har gitt fra deg.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb i KIA, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Alle stillingssøknader blir lagret i vårt digitale arkivsystem under ansettelsesprosessen. Disse vil bli lagret i vårt elektroniske arkiv til ansettelsesprosessen er over for så å bli slettet. Alle andre dokumenter, slik som søkerlister og innstillinger, samt alle stillingssøknader på ledernivå bevares.

3.part
KIA selger ikke informasjon til 3.part. Personlig data overføres kun til 3.part dersom det er nødvendig av forretningsmessige grunner.

Kontaktinformasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Ebbells gate 1
0183 OSLO
Tel: 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no
Org.nr: 977 105 676