KIA Rogaland

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett, hørt og få mulighet til å finne sin plass i det norske samfunnet. Vi fokuserer på å skape møteplasser på tvers av kultur og religionsforskjeller, og jobber for inkludering i menighet og samfunn gjennom holdningsskapende arbeid.

I Rogaland driver vi både egne kurs, som informasjon og veiledningskurs for kvinner og samlinger for menighetsnettverk med fokus på inkludering.
I tillegg samarbeider vi med lokale frivillige og samarbeidsparter om flere språkkafèer hvor målet er både å styrke norskkompetanse, men også knytte gode relasjoner på tvers av kultur og nasjonalitet.

Vi arrangerer også familieleirer, utflukter og happenings gjennom året. Samlet sett har vi et bredt samarbeid med det offentlige, (IMDI, BUFDIR, kommune, fylkeskommune), og menigheter for å kunne skape et mer inkluderende og varmere samfunn.

Vi er også utrolig takknemlige for alle trofaste frivillige som legger ned timer av sin tid og gjennom det blir en venn, oppmuntrer og gjensidig mottaker av et varmt, inkluderende fellesskap.

For mer og oppdatert informasjon, følg: KIA Rogaland | Facebook

Våre samarbeidspartnere

Besøksadresse

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger

Se på kart »
25442
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Rogaland

No items found.

Kontakt

Ruth Marie S. Keyes
Ruth Marie S. Keyes
Avdelingsleder
45 87 03 20ruth.marie.keyes@kianorge.no
Margrethe B. Heggebø
Prosjektkoordinator og fagutvikler
48 31 41 50margrethe.berg.heggebo@kianorge.no
Jan Olav Alstveit
Prosjektmedarbeider for Tur- og Mannsgruppe i Stavanger
94 49 65 17jan.alstveit@kianorge.no
Marianne Fjermestad
Frivillighetskoordinator
45 87 03 29marianne.fjermestad@kianorge.no
Språkkafé
Internasjonal kafé i Sandnes
Velkomen til internasjonal kafé hver onsdag på Både Og i Sandnes
:
Sandnes
Språkkafé
Global kafé i Hå - er aktiv!
Velkommen til Global kafé hver fredag i Hå! Hold deg oppdatert på vår FB-side: https://www.facebook.com/kiahaa
:
Språkkafé
Global kafé på Ålgård
Velkommen til Global kafé hver tirsdag i Ålgård kirke
:
Ålgård
Aktiviteter
Informasjon,- og veiledningskurs
Informasjon,- og veiledningskurs for kvinner
:
Stavanger
Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Prosjekter
Mannsgrupper for kompetanseheving
Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.
:
Bergen
:
Kristiansand
:
Stavanger
:
Drammen
:
Norheimsund
Oslo : Bergen : Kristiansand : Molde : Stavanger : Drammen : Norheimsund
Språkkafé
Språktrening i Stavanger
Hei, alle som vil lære norsk eller engelsk på nybegynnernivå! Bli med på gratis språktrening hver onsdag ettermiddag kl. 17-19 hos KIA Stavanger
:
Stavanger
:
KIA Velferd Stavanger
No items found.
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss