KIA Integreringsbarnehage

KIA Integreringsbarnehage er en offentlig godkjent, privat barnehage i Oslo, under tilsyn av bydel St.Hanshaugen.  Vi tar imot barn fra 3 måneder til 6 år.
Vår visjon: Sammen for en trygg barndom!

KIA Integreringsbarnehage er en offentlig godkjent, privat barnehage.
Barnehagen gjenspeiler mangfoldet i Oslo by, og har barn og foreldre fra mange kulturer. Barnehagens kjemperessurs og grunnlag for suksess er at personalet er like mangfoldig som barnegruppen.

Alle barna blir møtt av en voksen som kan forstå, og ofte også snakke, deres språk.
Vi vet at barnet både påvirker og påvirkes av sine omgivelser. Derfor er barnehagedagen bygd opp rundt vårt arbeid med språk, kulturformidling og bildedokumentasjon.

Det viktigste for oss er at barna skal oppleve trygghet i sin barnehagetid, enten barna går i barnehagen i ett eller flere semester.
De skal bli trygge på egen mestring i barnehagehverdagen, med alt fra det sosiale, til språk, turgåing, lek og toalett-trening.

KIA Integreringsbarnehage er ikke en del av kommunens årlige opptak og vi tar inn barn hele året.

Barn av deltakere ved KIA norskkurs prioriteres.

Her kan du lese mer om barnehagen og vår årsplan

ÅPNINGSTIDER - mandag-fredag kl.08.30 - 14.30

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Besøksadresse
Ebbells gate 1, 0183 OSLO

Fungerende styrer: Vaniza Tariq

Tlf: 483 14 162
E-post: vaniza.tariq@kianorge.no

25445
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Integreringsbarnehage

No items found.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Norskkurs

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Språkkafé

Ingen arrangement for øyeblikket.

Barnepass

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Aktuelt

ingen aktueltsaker for øyeblikket.

Historier

Ingen historier enda.

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»