Vår historie

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge. Vår VISJON er et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn!

Våre verdier er LIKEVERD, OMSORG, VENNSKAP.Gjennom undervisning, erfaringsformidling og rådgivning arbeider vi for åinnlemme flyktninger, asylsøkere og innvandrere i norske lokalsamfunn ogmenigheter/forsamlinger. Vi er organisert med 6 regioner og 3 velferdssatsingerfordelt utover Norge.

KIA arbeider med å skape gode arbeidskvalifiserende møteplasser og lærearenaer for formidling av norsk kultur, språk- og  samfunnskunnskap, bygget på dokumentert fag- kompetanse og relevant livserfaring. Mesteparten av dette arbeidet utføres av frivillige,  veiledet og organisert av ansatte.

KIA driver en rekke prosjekter som  er rettet mot spesielt utsatte innvandrergrupper. En  sentral del av arbeidet består av mestringstrening for ulike  innvandrergrupper i møte med norsk kultur, væremåte og tenkemåte. Hensikten er å gi  disse gruppene tilstrekkelig kultur, språk- og samfunnskunnskap for å  bli aktive deltakere i det norske arbeidslivet og samfunnet, og for  skape mot og styrke til å bryte ut av sosial kontroll, utenforskap,  fattigdom og radikalisering.

KIA arrangerer blant annet norskkurs, norsktrening, leksehjelp, fotballtrening, middag på tvers, svømming, yoga, og ulike kurs, seminarer, turer og leirer.

KIA ønsker å bidra til å skape et åpnere,  varmere og inkluderende samfunn der flyktninger, asylsøkere og  innvandrere gis mulighet til å bidra i arbeidslivet og berike norske  lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger med sin kultur og livsglede.

Ruth Marie S. Keyes
Ruth Marie S. Keyes
Generalsekretær
45 87 03 20ruth.marie.keyes@kianorge.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.