Vår historie

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge.
Vår VISJON er et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn!

Gjennom undervisning,  erfaringsformidling og rådgivning arbeider vi for å innlemme flyktninger,  asylsøkere og innvandrere i norske lokalsamfunn og  menigheter/forsamlinger. Vi er organisert med 6 regioner og 3 velferdssatsinger fordelt utover Norge.

Jente med ball

KIA arbeider med å skape gode arbeidskvalifiserende møteplasser og  lærearenaer for formidling av norsk kultur, språk- og  samfunnskunnskap, bygget på dokumentert fag- kompetanse og relevant  livserfaring. Mesteparten av dette arbeidet utføres av frivillige,  veiledet og organisert av ansatte.

KIA driver en rekke prosjekter som  er rettet mot spesielt utsatte innvandrergrupper. Hensikten er å gi  disse gruppene tilstrekkelig kultur, språk- og samfunnskunnskap for å  bli aktive deltakere i det norske arbeidslivet og samfunnet, og for  skape mot og styrke til å bryte ut av sosial kontroll, utenforskap,  fattigdom og radikalisering. KIA arrangerer norskkurs, fotballtrening,  middag på tvers, kulturkafeer, kurs og seminarer, turer og leirer.

KIA  driver barnehage og barnepass i forbindelse med språkundervisning. En  sentral del av KIAs arbeid er mestringstrening for ulike  innvandrergrupper i møte med norsk kultur, væremåte og tenkemåte. I  denne forbindelsen arrangeres kurs i f.eks. svømming, sykling,  strikking, bilkjøring osv.

KIA ønsker å bidra til å skape et åpnere,  varmere og inkluderende samfunn der flyktninger, asylsøkere og  innvandrere gis mulighet til å bidra i arbeidslivet og berike norske  lokalsamfunn og menigheter/forsamlinger med sin kultur og livsglede.

Alf Petter Bru Hagesæther

Alf Petter Bru Hagesæther
Generalsekretær