Kvinner uten rettigheter mister over natta sitt eneste opplæringstilbud

Tilskuddet til språkopplæringsprogrammet i KIA er foreslått kuttet i statsbudsjettet for 2023.

Språkopplæringsprogrammet gir opplæring i norsk, mestringsaktiviteter og demokratiforståelse til kvinner som av ulike årsaker står utenfor de rettighetsfestede tiltakene under introduksjonsprogrammet, og retten til norskopplæring.  

Alf Petter Hagesæther er generalsekretær i KIA, og er svært bekymret for følgene dette vil ha for kvinnene og deres barn. 

Dette er noen av de mest sårbare i vårt samfunn, og de mister det som i mange tilfeller er deres eneste tilknytning til det norske storsamfunnet. Dermed mister de muligheten til å komme seg inn i arbeidslivet, som igjen leder til fattigdom for dem og barna deres.  

Mange av kvinnene som i dag får opplæring i KIAs språkopplæringsprogram, kommer via barnevernsetaten, krisesentre, NAV, eller via anbefaling fra venner og kjente. Deres ønske er å komme ut i arbeid eller i videre utdanningsløp.  

Hagesæther reagerer på kuttene fra regjeringen, og særlig at de kommer uten forvarsel og midt i et skoleår.  

Dette rammer kvinner uten rettigheter. Dette er så ødeleggende for de kvinnene som vi jobber med, at jeg nesten ikke kan tro at regjeringen forstår konsekvensene av det de foreslår.  

Konsekvensen er at rundt 200 kvinner uten rettigheter mister sitt skoletilbud med 20 timer språkopplæringen i uken. Det kan bli bråstopp fra 1.januar.

Regjeringen begrunner kuttforslaget med at midler som tidligere er øremerket enkelttiltak, nå skal inn i en felles tilskuddspott som fordeles gjennom åpne søknadsprosesser. Den foreslåtte nye potten er på 11, 2 millioner kroner. Denne skal fordeles på en rekke aktører, herunder språkopplæringsprogrammet til KIA.  

Hagesæther mener dette er en ren skinnargumentasjon.

Vi har hatt 8 millioner i øremerket tilskudd til språkopplæring for kvinner uten rettigheter. Dette er det eneste opplæringstilbudet de har. Mister de det, så mister de i mange tilfeller all mulighet for integrering i det norske samfunnet.
Vi regner det som illusorisk at vi bli tildelt 8 av 11 millioner til vårt tiltak i en åpen søknadsprosess. Men det verste er at dette skjer ut forvarsel og midt i et skoleår.
Vi burde i det minste fått varsel slik at vi eventuelt kan rigge om eller tilpasse tilbudet til nye retningslinjer.

KIA vil de neste ukene informere bredt om den store betydningen tilbudet har for kvinnene og for integreringen i det norske samfunnet.

Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.