Informasjon,- og veiledningskurs

Informasjon,- og veiledningskurs for kvinner

Hver tirsdag kl.09.30-11.00

Sted: 3.etg Vaisenhusgata 5, Stavanger

Lokallag:

:
Stavanger