F.v: Siri Mathiesen, Nancy Herz og Alf Petter Hagesæther

Møte med politisk ledelse

Generalsekretær Alf Petter Hagesæther og fagsjef Siri Mathiesen fikk møte med ledelsen i Arbeids- og integreringsdepartementet mandag 22.august.

Vi ble gitt god tid til å presentere vår nye modell Broen til Arbeid, som skal sikre arbeidslinjen for våre deltakere.
Vi gleder oss til å gi våre kvinner mulighet til å skape seg et selvstendig og økonomisk uavhengig liv.
Vi trenger flere frivillige, ressurser av ulik slag, samt midler.

Ta kontakt med oss i KIA!

Foto: IMDi

Bakgrunn
Det er slik at kvinner med innvandrerbakgrunn står lengre fra arbeidslivet enn menn. Innvandrerkvinner deltar i mindre grad i arbeidslivet både sammenlignet med befolkningen for øvrig og mannlige innvandrere. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser at 47 prosent av kvinner med fluktbakgrunn er i jobb, mens blant menn med samme bakgrunn var 59 prosent i jobb. Særlig flyktningmødre har svakere tilknytning til arbeidslivet. Dette har også sammenheng med botid og alder på barn. Dess kortere botid, dess svakere tilknytning til arbeidslivet.

Kvinner med innvandrerbakgrunn deltar også i mindre grad i sivilsamfunnet. Barrierer kan ifølge en rapport fra IMDi være lav utdanning, alder og dårlige norskkunnskaper. Ofte kan lav utdanning, eventuelt manglende godkjenning av utdanning, være en driver. En rapport fra BUFDIR viser også at innvandrerkvinner har dårligere helse enn resten av befolkningen og er overrepresentert i statistikken over langtidssykemeldte. BUFDIR forklarer dette blant annet med at innvandrerkvinner oftere jobber i yrker med stor fysisk og psykisk belastning.

Mange innvandrerkvinner opplever også diskriminering som kan hindre de fra å komme seg ut i jobb. Dette viser undersøkelser fra BUFDIR.

Omtrent fire av ti innvandrere, og halvparten av norskfødte med innvandrerforeldre, sa i 2020 at de har opplevd diskriminering det siste året.

Kilder:
https://bufdir.no/aktuelt/Arkiv/2020/ny_rapport_innvandrerkvinner_i_arbeidslivet/
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/innvandrere-i-arbeidslivet/

Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.