A2 og B1-nivå norskkurs i Stavanger

Høsten 2020 tilbyr vi norskundervisning på A2 og B1-nivå.

Sted: Vaisenhusgata 5 3.etg., 4012 Stavanger

Høsten 2020 tilbyr vi undervisning i Stavanger på A2-nivå og B1-nivå.
Det er språkopplæring 5 dager per uke, fra 09.30-14.00.

Tirsdager har vi informasjons- og veiledningskurs igjennom KIA Rogaland, fra 09.30-11.00. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag.

Onsdager etter lunsj har vi ulike mestringsaktiviteter som håndarbeidskafé, språkvenn og svømmeopplæring.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune.
Vi kan dessverre ikke tilby barnepass høsten 2020.
__________________________________________________________________________

Kontaktperson:
Hye-Kyong Yun – Leder Velferd Stavanger
Tlf: 45 87 03 20
E-post: hye.kyong.yun@kianorge.no

Påmelding til NORSKKURS HER.

Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon.
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester.
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring.
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring.
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere.

Enslige mødre vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

se alle