A1 og B1-nivå norskkurs i Stavanger

Våren 2021 tilbyr vi norskundervisning på A1 og B1-nivå.

Våren 2021 tilbyr vi norskundervisning i Stavanger på A1 og B1-nivå.

Det er språkopplæring 5 dager per uke, fra 09.30-13.00.  

Sted: Vaisenhusgata 5 3.etg., 4012 Stavanger

I tillegg har vi informasjons- og veiledningskurs gjennom KIA Rogaland to timer per uke i B1-klassen. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag. Vi kommer også til å tilby ulike mestringsaktiviteter som håndarbeidskafé, språkvenn og svømmeopplæring når smittesituasjonen tillater det.  

Noen ganger blir undervisningen gjennomført med videomøter gjennom Teams så lenge vi må gjøre tilpasninger grunnet koronaviruset.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune.
Vi kan dessverre ikke tilby barnepass våren 2021.
__________________________________________________________________________

Kontaktperson:
Hye-Kyong Yun – Leder Velferd Stavanger
Tlf: 45 87 03 20
E-post: hye.kyong.yun@kianorge.no

Påmelding til NORSKKURS HER.

Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon.
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester.
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring.
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring.
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere.

Enslige mødre vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

se alle