A1 og B1-nivå norskkurs i Stavanger

Høsten 2021 tilbyr vi norskundervisning på A2- og B1-nivå.

Det er språkopplæring mandag, tirsdag, torsdag og fredag, fra klokken 09.30-14.00.  

Sted: Vaisenhusgata 5 3.etg., 4012 Stavanger

I tillegg har vi tilbud om informasjons- og veiledningskurs gjennom KIA Rogaland to timer per uke. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag.

Onsdager tilbyr vi gratis aktiviteter med fokus på sunn helse. Da har vi både fysisk trening (pilates og stavgang), og kurs om kosthold og ernæring. I tillegg tilbyr vi også andre mestringsaktiviteter som leksehjelp, muntlig norsktrening og strikkekafé.

Vi følger myndighetenes råd om smittevern, og derfor må vi noen ganger gjennomføre undervisningen og aktivitetene digitalt.

KIA Kompetanse følger skoleruten til Stavanger kommune.

Vi kan dessverre ikke tilby barnepass høsten 2021.
__________________________________________________________________________

Kontaktperson:
Hye-Kyong Yun – Leder Velferd Stavanger
Tlf: 45 87 03 20
E-post: hye.kyong.yun@kianorge.no

Påmelding til NORSKKURS HER.

Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon.
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester.
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring.
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring.
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere.

Enslige mødre vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

Lokallag:

:
KIA Velferd Stavanger