KIA Sør

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett, hørt og få mulighet til å finne sin plass i det norske samfunnet. Vi fokuserer på å skape møteplasser på tvers av kultur og religionsforskjeller, og jobber for inkludering i menighet og samfunn gjennom holdningsskapende arbeid. Vårt arbeid bygger på verdigrunnlag Likeverd – Omsorg - Vennskap.

KIA Sør sine språkkurs drives av dyktige godkjente pedagoger og kursene er gratis.

PÅMELDING NORSKKURS

MÅLGRUPPE
Kvinner som ikke har, eller har mistet retten til språkopplæring via introduksjonsprogrammet.
Vi ønsker å bekjempe fattigdom og negativ sosial kontroll. Og sikre alle et fritt og uavhengig liv, derfor har vi iverksatt flere av FNs bærekrafts mål inn i vår virksomhet.

Våre tilbud er åpne for alle.

KIA satser på arbeidslinjen gjennom - Broen til Arbeidslivet

KIA ønsker i langt sterkere grad enn tidligere å bidra til økt sysselsetting blant flyktninger og innvandrere av menn og kvinner, som står langt fra arbeidsmarkedet. Mange har behov for kvalifisering og veiledning for å komme i jobb eller videre utdanningsløp.

For å lykkes med dette styrker vi grunnleggende ferdigheter i språkopplæring på ulike nivåer, bransjespråk og ordinære ABC kurs. I alt vi gjør vil vi vektlegge trening av digitale ferdigheter. Vi ønsker å finne individuelle løp som passer for den enkelte.

Vi etablerer møteplasser hvor vi skal gi individuell veiledning og direkte oppkobling mot arbeidslivet – KIA-bedrifter.
I tillegg vil vi bidra inn med en mentorordning.

Den norske samfunnsmodellen bygger på et mål om små forskjeller (Meld. St. 13, 2018-2019).
Store forskjeller i levekår mellom innvandrere og øvrig befolkning kan være til hinder for integreringen. Deltakelse i arbeid blir ansett som svært viktig for inkludering og integrering. Det å være i arbeid bidrar til selvstendighet, selvrealisering og til å bygge nettverk. Det gir videre økt tilhørighet til samfunnet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller.

Fellesskap og vennskap
Vårt mål er også å øke deltakernes muligheter for økt sosialisering, og bygge trygge relasjoner og nettverk. Skape felles møteplasser gjennom åpne arrangementer, knytte relasjoner og vennskap.

For arbeidslivet bistår vi med bemanning, og skaper et inkluderende arbeidsliv. Vi vil krympe utenforskapet.
Men ikke minst se og oppleve verdien i mangfold.


I tillegg samarbeider vi med lokale frivillige og samarbeidspartnere hvor målet er å gi et tilbud som kan gi mulighet til vekst og mer språkforståelse, og også knytte gode relasjoner på tvers av kultur og nasjonalitet.

Vi arrangerer også familieleirer, utflukter og happenings gjennom året.

Samlet sett har vi et bredt samarbeid med det offentlige, (IMDi, BUFDIR, kommune, fylkeskommune), andre frivillighetsorganisasjoner og menigheter, for å kunne skape et mer inkluderende og varmere samfunn.

BLI FRIVILLIG
Vi trenger deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats til nytte og glede for andre og deg selv.
Gjennom frivillig engasjement kan du bruke din erfaring og kompetanse for et varmere og inkluderende felleskap.

Støtt vårt arbeid

Du er hjertelig velkommen – ta gjerne kontakt med oss i dag eller i morgen.

Våre samarbeidspartnere

Besøksadresse

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Se på kart »
25440
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Sør

No items found.

Kontakt

Monica Høgevoll Pedersen
Kursholder
458 70 311monica.pedersen@kianorge.no
Anne Marit Stalleland
Rådgiver
48 31 41 64anne.marit.stalleland@kianorge.no
Mona Hylton
Regionmedarbeider Skien
93 61 68 97mona.hylton@kianorge.no
Norskkurs
A1/A2 og B1-nivå norskkurs i Kristiansand
KIA Sør Kristiansand tilbyr norskundervisning for kvinner på A1/A2 og B1- nivå.
No items found.
Aktiviteter
Leksehjelp i Skien
Leksehjelp er åpent for alle ungdommer og voksne som trenger litt ekstra hjelp med leksene.
Skien
Prosjekter
Mannsgrupper for kompetanseheving
Mannsprosjektet skaper møteplasser for innvandrermenn og den øvrige befolkning, med fokus på å øke deltakerne sin kompetanse.
Bergen
Kristiansand
Stavanger
Drammen
Norheimsund
Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
Oslo
Bergen
Molde
Stavanger
Kristiansand
Språkkafé
Språkkafè - Kristiansand
Norsktrening for kvinner og menn hver tirsdag kl.15:30 -17:00. Det serveres kaffe og te.
Kristiansand
No items found.

Aktuelt i

KIA Sør

Møte med politisk ledelse
Generalsekretær Alf Petter Hagesæther og fagsjef Siri Mathiesen fikk møte med ledelsen i Arbeids- og integreringsdepartementet mandag 22.august.
SAMTALEVENNER
- Det var en NAV-rådgiver som tipset meg om KIAs norskkurs, forteller Letebrhan Beleta Hadgu. Letebrhan kom sammen med sin familie fra Etiopia i 2019.
KIA på årsmøte i Kristelig Studieforbund
Våren er årsmøtetid! Endelig kan vi møtes fysisk etter to år med digitale møter.
Men de MÅ jo integrere seg.......!
«Disse migranter, flyktninger og innvandrere, - de må jo integrere seg, det går jo ikke uten!»
Jeg klarte det!
Over 200 store og små fikk flotte opplevelser og følelse av mestring da KIA arrangerte vinteraktiviteter i Stavanger, Oslo og Kristiansand.
Kvinnedagen - en dag for fredskamp!
Dette er en viktig dag for alle i KIA, Norge og resten av verden. Det er den internasjonale kvinnedagen i dag, startet i USA i 1908!
Bønn for Ukraina og verdensfreden
Europa og verden blir nå rammet av en trussel om krig som vi ikke trodde kunne skje.
Få mer glede og mening i hverdagen - BLI FRIVILLIG
Kontakt med andre mennesker er den store bonusen ved å jobbe som frivillig. Ved å gi av deg selv, betyr du noe for andre og du får mye tilbake.
Landsmøtet stemte for vedtektsendringene
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021.
Skjermskudd av videoklipp som viser to menn i dialog
En forvirrende første dag på jobb
Det kan oppstå mange misforståelser når en person fra en annen kultur begynner på en norsk arbeidsplass, som denne videoen viser på en morsom måte.
Mann og kvinne i dialog ved et bord
Mentor- og traineeordningen får innvandrere i jobb
Å få brukt sin kompetanse i et nytt land kan være utfordrende, men det hjelpes innvandrere med via mentor- og traineeordningen til KIA Skien.
En gruppe menn sitter rundt et bord og spiser
Seks mannsgrupper har blitt etablert
KIA har starta mannsgrupper for menn med innvandrarbakgrunn, som ser fram til å møtast kvar veka framover for både samhald og auka kompetanse.
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.