F.v: Magida Mohammad, Alf Petter Hagesæther og Else Storaas Vatne

KIA på årsmøte i Kristelig Studieforbund

Våren er årsmøtetid! Endelig kan vi møtes fysisk etter to år med digitale møter.

Kristelig Studieforbund (K-stud), er en viktig samarbeidspartner for KIA og bidrar til stimulering av kursvirksomhet og økonomisk tilskudd til kursene våre.

KIA var representert på årsmøtet i K-stud med både generalsekretær Alf Petter Hagesæther og ansvarlig for K-stud i KIA Velferd & Arbeid Oslo, Magida Mohammed, samt styremedlem i K-stud og KIA-ansatt, Else Storaas Vatne.

Alf Petter Hagesæther, som deltok på K-stud sitt årsmøte for første gang, ble inspirert.

Det var veldig inspirerende å møte folkene i styret og ansatte i K-stud, sammen med alle representantene fra medlemsorganisasjonene.
Vi er ulike og mangfoldige, men arbeider alle for å fremme kunnskap, holdninger og byggende verdier. 

Magida Mahammad som også deltok for første gang, syntes årsmøte var svært nyttig.

Det var veldig hyggelig å ha et slikt møte etter koronapandemien, og veldig nyttig for meg å bli mer kjent med K-stud og deres ansatte, - og så spennende med så mange fra ulike organisasjoner!

K-stud markerte også sitt 70-års jubileum i etterkant av årsmøtet.
I hilsningene og gratulantene til jubilanten ble det blant annet understreket den viktige betydningen K-stud i alle disse årene har hatt som pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg i kristne trossamfunn og organisasjoner.  

KIA slutter seg til gratulantene og ser fram til videre samarbeid med K-stud.
Vi oppfordrer flere av medlemsorganisasjonene til å delta på K-stud sitt mini-seminar den 31.mai.


Temaet er; Hvordan kan vi være en aktuell læringsarena i samfunnet?

Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.