Skjermskudd av videoklipp som viser to menn i dialog
Se videoen som viser Kiokos første dag på jobb

En forvirrende første dag på jobb

Det kan oppstå mange misforståelser når en person fra en annen kultur begynner på en norsk arbeidsplass, som denne videoen viser på en morsom måte.

Et gjennomgående tema i valgkampen, som alle partier er enig om, er at Norge er avhengig av å få flest mulig i jobb. Det er svært viktig både for den enkelte som er utenfor arbeidslivet, og for samfunnet som helhet.

Blant dem som står utenfor arbeidslivet, er det en betydelig gruppe med innvandrerbakgrunn som bruker tid på å komme seg inn i det norske arbeidsmarkedet, som vises og forklares nærmere med IMDis kunnskapsoversikt.

Så mye av KIAs arbeid retter seg mot å øke kompetansen til innvandrere, blant annet gjennom kurs og opplæringsprogram som KIA Velferd tilbyr mange innvandrerkvinner i tre byer, og mannsgruppene som KIA har opprettet for å øke innvandrermenns kompetanse i seks byer og bygder. Men i tillegg har vi Mentor- og traineeordningen som er etablert av KIA Skien.

Film om første dag på jobb

Det kan være både forvirrende og frustrerende for innvandrere som ikke får brukt sin kompetanse i Norge, men KIA Skien har etablert ordningen sin for å hjelpe innvandrere med det.

Det har blitt laget en liten film i forbindelse med Mentor- og traineeordningen om kulturelt mangfold i arbeidslivet, som viser godt hvordan interkulturelle misforståelser kan oppstå i møte med norsk arbeidskultur:

Skrevet av / ta kontakt med
Mona Hylton
Daglig leder KIA Skien
mona.hylton@kianorge.no93616897
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.