A1/A2 og B1-nivå norskkurs i Kristiansand

KIA Sør Kristiansand tilbyr norskundervisning for kvinner på A1/A2 og B1- nivå. Vi har nå ledig plasser for opptak i klassen A2-B1.

Begge klasser har undervisning 2 dager i uken:

Tirsdag og torsdag, fra klokken 09:30-14:00.

Sted: Kjøita 25, 3 etg (Kjøita næringspark) i Kristiansand.


Påmelding for NORSKKURS HER.

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

Kontaktperson i KIA SØR Kristiansand:
Anne Marit Stalleland

Tlf: 922 29 428
E-post: anne.marit.stalleland@kianorge.no

____________________________________________________________________

Målsetting

Hovedmålsetting er generell kompetanseheving for innvandrerkvinner med mål om sysselsetting på sikt. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltagerne norskundervisning og opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltagelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon.
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester.
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring.
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring.
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere.

Enslige mødre vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Region:

Lokallag:

No items found.

Kontakt

No items found.