iStock by Anna Koberska

Bønn for Ukraina og verdensfreden

Europa og verden blir nå rammet av en trussel om krig som vi ikke trodde kunne skje.

Vi vil be for Ukraina og krigen som nå herjer blant menneskene der, og vi kan rette vår uro og bønn om fred til vår Skaper og gode Gud.

Å Gud, du som skapte oss alle
og ga oss et liv her på jord,
hvordan vil du vise ditt nærvær
når sorgen er grenseløst stor?

Hvordan vil du si oss at håpet
har mening, slik noen har sagt,
når lyset i verden har sloknet
og dødskrefter viser sin makt?

Til hvem skal vi vende vår klage,
til hvem skal vi gå i vår nød?
Vi trenger ditt lysende nærvær
i uro, i krig og i død!

Gud, finnes det tårer i himlen,
der englene synger din pris,
da kom med litt varme til jorden,
når hjertene kjennes som is.

Å, kom når vi engstes og gråter
og rør ved vår redsel, vårt savn!
Fortell oss at alt det vi mistet,
er gjemt i din nådige favn.

© Eyvind Skeie, 2022
Gjengitt med tillatelse

Skrevet av / ta kontakt med
Hilde Gunn Sletten
post@kianorge.no48314140
se alle