Språkkafé med KIA Svelvik på tirsdager

Språkkafé hver tirsdag på Fossekleiva kultursenter på Berger.

Velkommen til gratis språktrening hver tirsdag fra kl.17.30-19.00 på Café Jebsen på Fossekleiva kultursenter.

Åpent for alle, sosialt og hyggelig!

Kontakt:
Liv Wennerberg, 92634344

Region:

Lokallag:

:
Svelvik