Storparten av de ansatte i Kia Norge kunne møte på årets medarbeidersamling i Oslo, og samlet seg til fotografering. Foto: Duane Sanders

Nyskapende samling for Kia Norge

På den årlige medarbeidersamlingen ble det noen vemodige avskjeder, men og nye bekjentskaper, og ny motivasjon for det viktige arbeidet.

Ansatte i Kia Norge samlet seg i Lilleborg Kirke i Oslo fra 20.-22. september, for et innholdsrikt program. Det inkluderte sosial samling, medarbeidersamling, landsstyremøte, personalforeningsmøte og strategiseminar. Møter mellom ansatte i forskjellige regioner foregår ofte digitalt, men det var gledelig å møtes fysisk.

På årets samling var alle seks regioner representert, i tillegg til hovedkontoret og landsstyret. Det ble spesielt for flere viktige bidragsytere at dette ble den siste samlingen en deltar på, blant annet for generalsekretæren og lederen i landsstyret. Heldigvis har og mange nye kommet inn i organisasjonen, slik at vi kan arbeide videre for å gi større muligheter til personer med innvandrerbakgrunn i samfunnet vårt.

Den nye generalsekretæren, Ruth Marie Salte Keyes, startet samlingen med en samtale med avtroppende generalsekretær Alf Petter Hagesæther. Det har vært en stor utvikling i Kia siden Alf Petter startet som generalsekretær for fem år siden, og han har tatt mange viktige valg for å utvikle organisasjonen og gjøre den mer bærekraftig.

Det er vemodig å gi seg i Kia, men det har vært en givende reise hvor det aller mest gledelige er de menneskemøtene; med ansatte, frivillige og de mange deltakerne vi får bety en forskjell for, sier Alf Petter.

Det har likevel vært et utfordrende år for Kia Norge som mistet 8 millioner kroner i statsbudsjettet, og det har ført til flere oppsigelser. Dette har skapt utfordringer, for et poeng Alf Petter minnet oss på igjen i sin avskjedstale er at vårt faglige ambisjonsnivå må tilpasses ressursgrunnlaget vi har i bunn.

Heldigvis har Kia mange gode ressurser blant de ansatte, hvor Ruth Marie har vært en innovativ og kreativ bidragsyter i Kia som har utviklet arbeidet i Stavanger på et imponerende vis de to årene hun har vært regionleder i Rogaland. Kia Norge gleder seg over at hun har takket ja til å ta over ansvaret som generalsekretær, og hun viste både gode lederegenskaper og sin kreative side på sin første samling som generalsekretær.

Ruth Marie S. Keyes tar over ansvaret som generalsekretær fra Alf Petter Hagesæther, som her har en samtale foran de ansatte. Foto: Hallgeir Berge
Det er godt å ha Alf Petter som rådgiver i starten, for det er en stor ære å bli generalsekretær i Kia med vårt verdifulle arbeid. Vi må ha mål om å være en ledende, ideell aktør på integreringsfeltet, og at vi får en stabil økonomi som vil gi oss bedre arbeidsforhold. Jeg er visjonær og opptatt av at vi må bygge på hverandres styrker, og med amerikansk mann har jeg lært at en skal si gode ting om seg selv også, sier Ruth Marie til latter i salen.

Hun er en kreativ person som har med seg mangeårig erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom NMS. Hun uttrykker store muligheter for arbeidet til Kia, hvor hun allerede har fått brukt sine innovative evner gjennom å etablere Frænd-café som også har blitt en arbeidstreningsarena for flerkulturelle kvinner.

Takketale

Landsstyreleder Magne Mjærum skal og gi seg med lederansvaret etter det kommende landsmøtet i november, men ledet årets samling på en flott måte hvor han blant annet ga Alf Petter trekunst fra Madagaskar som avskjedsgave. En annen person som fikk mye oppmerksomhet var økonomi- og administrasjonsleder Nina Østebø, som har betydd svært mye for Kia Norge siden hun først ble engasjert i organisasjonen i 2015. Måten Nina har tatt et bærende ansvar på utallige områder har vært helt avgjørende for å sikre driften, og hun var med å snu en nedadgående trend til at organisasjonen gikk i overskudd noen år frem til kuttet i statsstøtte for inneværende år.

Nina har tatt et stort administrativt ansvar, og måten hun har møtt de ansatte på har vært hjertevarmende. Hun er faglig sterk, og vil bli savnet, men hun har gått gode spor som har lagt mye til rette forveien videre, forteller Magne i takketalen til Nina.
Alf Petter Hagesæther og Nina Østebø fikk mye takknemlig omtale for den store jobben de har gjort gjennom mange år for Kia Norge. Foto: Hallgeir Berge

Hun har ventet med å fratre stillingen til Kia Norge har funnet en dyktig erstatter, og det har kommet på plass da Sophia Rønnaas blir ny økonomi- og administrasjonsleder som den utvalgte blant mange søkere. I oktober bidrar Nina til å sette henne inn i arbeidet, og ansatte i Kia ga uttrykk for at en håper det kan bli mulig for organisasjonen å leie inn Nina etter behov når hun nå skal fortsette med sitt enkeltpersonforetak.

Kreative bidrag

På samlingene var den nye generalsekretæren flink til å gi ansatte muligheten til å utfordre seg og å samarbeide med andre gjennom alt fra bordleker til workshop. Hun fornyet også strategiseminaret, ved at det ble mer åpenhet for innspill og diskusjon rundt organisasjonen sine langsiktige og kortsiktige strategier. Noen formuleringer i Strategiplanen foreslås endret på det kommende Landsmøtet, og det poengteres at nå er har 20% av Norges befolkning innvandrerbakgrunn som viser at vårt arbeid blir stadig viktigere for en voksende målgruppe. Et annet poeng som ble fremhevet er at organisasjonen skal ha mer kontinuitet i hvordan Kia promoteres, blant annet ved at en bare skal bruke den nye logoen, og at forkortelsen til organisasjonen bare har en storbokstav i forkortelsen som nå benyttes for Kia.

Workshop under medarbeidersamlingen. Foto: Ruth Marie S. Keyes

På personalforeningsmøtet, en forening som ble opprettet av regionleder i Møre, Reidar Andestad, ble hans mangeårige innsats over 10 år takket av den nye lederen av personalforeningen, Zvonomir Vojtulek. Internkultur og kulturbygging ble presentert på av den nye generalsekretæren, i tillegg tilat Magne viste muligheter for medlemsverving for Kia, LINK. Interessante funn ble også presentert de ansatte av Jens A. Bjelland, som har hatt et forskningsprosjekt om innovasjonskultur i ideelle virksomheter, og fått svar på en undersøkelse fra ansatte i Kia og NMS.

Vi er heldige som har jobber hvor vi får bety noe for andre, og mange deltakere ser på oss som en familie. Samfunnet er alltid i endring, og vi trenger mangfold i Norge som gir innovasjon og det lille ekstra for en bedre fremtid, sier den nye generalsekretæren Ruth Marie.

Blant mange nye bekjentskaper for kolegiet er den nyutdannede vernepleieren Marie Pettersen, som her presenterer seg som ny regionmedarbeider i Kia Vest. Foto: Hallgeir Berge
Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.