Aktuelt

Her finner du de siste sakene som er publisert i KIA Norge.
Siste nytt fra KIA Rogaland
KIA Rogaland har som alle andre avdelinger og arbeidslivet ellers vært sterkt preget av koronasituasjonen i vinter.
Bønn for Ukraina og verdensfreden
Europa og verden blir nå rammet av en trussel om krig som vi ikke trodde kunne skje.
Skidag til Granestua - KIA Arendal
KIA turgruppe i Arendal inviterer til skidag til Granestua lørdag 26.februar
Få mer glede og mening i hverdagen - BLI FRIVILLIG
Kontakt med andre mennesker er den store bonusen ved å jobbe som frivillig. Ved å gi av deg selv, betyr du noe for andre og du får mye tilbake.
Student i praksis startet nytt prosjekt og ble inspirert
Christina (26) søkte om praksisplass i KIA. Dette har vært en stor suksess for oss i KIA, hennes karrierevei og ikke minst for mange flyktninger.
KIA Drammen
KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999.
Frivillighetens år 2022
Frivillighetens år skal feire Norges viktigste lagarbeid - KIA er med!
Landsmøtet stemte for vedtektsendringene
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021.
En storartet feiring av vårt flerkuturelle fellesskap!
Deltakere fra mange land kom sammen for en inspirerende samling på avslutningshelgen av høstferien i Bergen.
Befriende aktiviteter for kvinner i Stavanger
I KIA Velferd Stavanger foregår det mange aktiviteter, hvor et kreativt team bedrer innvandrerkvinners helse og kompetanse.
Skjermskudd av videoklipp som viser to menn i dialog
En forvirrende første dag på jobb
Det kan oppstå mange misforståelser når en person fra en annen kultur begynner på en norsk arbeidsplass, som denne videoen viser på en morsom måte.
Plakat for Kurskvelder
Gratis kurs for arbeid blant innvandrerbefolkningen fra 7. oktober
Velkommen til å bli med på digitalt kurs over fem kvelder, som er gratis og for personer engasjert i arbeid blant innvandrerbefolkningen.
Støtt arbeidet