Cristina fortalte om hvordan det har vært å ha praksisplass i KIA, under årets karrieredag ved NLA Høgskolen i Bergen

Student i praksis startet nytt prosjekt og ble inspirert

Christina (26) søkte om praksisplass i KIA. Dette har vært en stor suksess for oss i KIA, hennes karrierevei og ikke minst for mange flyktninger.

Christina Marie Vestre Vatnehol studerer Interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen, og i høst var hun i syv ukers praksis i KIA Bjørgvin.  Selv om det var en avgrenset periode hun skulle ta del i arbeidet, var motivasjon stor og Christina har deltatt i frivillig arbeid både før og etter praksisperioden. Først som som frivillig i KIA i sommerferien 2021, og hun er fremdeles med i arbeidet i 2022!

I den ukentlige turgruppen tar Christina fremdeles del, som her fra en fin tur i høst.
Jeg fant det interessant å søke praksisplass hos KIA fordi det var et praksissted som kunne tilby variert arbeid innen integreringsfeltet. Etter å ha lest om verdiene og arbeidet til KIA på nettsiden kom jeg frem til at det var her jeg ønsket å søke, forteller Christina.

Når hun møtte regionlederen i juli 2021, var planleggingen for den årlige sommerleiren til KIA Bjørgvin i gang og Christina sa hun gjerne ville være med som frivillig allerede før praksisperioden. Hun ble derfor med på leir og ble kjent med over 100 deltakere som representerte bosatte flyktninger i Bergen, Samnanger og Kvam kommune, i tillegg til busser med asylsøkere og papirløse som kom fra asylmottakene på Stord og i Florø. Hun bidro også med å handle inn mat og besøke deltakere i forkant av leiren, i tillegg til å ta ansvar på kjøkkenet og som hyggelig vertskap på leiren.

Før praksistiden bidrog Christina som frivillig på sommerleiren, og det skapte gode vennskap for både store og små
Sommerleiren på Gullbotn var mitt første møte med denne typen arbeid. Det var litt annerledes og krevde mer av meg enn jeg hadde sett for meg. Til tross for dette var det en veldig artig helg, hvor jeg lærte mye om meg selv og andre. Det gamersmak og jeg gleder meg allerede til å bli med på den neste sommerleiren, forteller Christina.

Kvinnegruppe ble etablert
At Christina involverte seg har vært veldig berikende for KIA Bjørgvin, hvor det var mye forandringer i 2021. Blant annet ble asylmottaket i Arna stengt ved nyåret, og fokuset måtte skifte fra oppfølging av asylsøkere til prosjekter og individuell oppfølging av bosatte flyktninger og innvandrere i Bergens-området.
En mannsgruppe for samfunn- arbeid og språkkompetanse var allerede etablert i Bergen, men det var også planer om å få i gang en kvinnegruppe. To kvinner hadde allerede vært i kontakt med regionleder med ønske om å engasjere seg frivillig for å etablere en kvinnegruppe. Takket være Christina sin involvering kom gruppen i gang bare to uker etter at hun begynte i praksis i september 2021.

Det var givende å både få og ta ansvar for oppstarten av kvinnegruppen. For det er veldig gledelig å bidra og vi har så hyggelige samlinger for kvinner som har behov for en møteplass, forteller Christina.
På grunn av smittevernhensyn, er kvinnene ekstra opptatt av å bruke munnbind og å holde anbefalt avstand

Hun tar fortsatt ansvar for kvinnegruppen, som møtes hver onsdag på dagtid. Christina skrev oppgave om oppstarten av gruppen, som en del av studiet sitt. Der beskriver hun hvilke utfordringer hun møtte på og hvilke reaksjoner og spørsmål som dukket opp, i tillegg til å drøfte teorier om likestilling, integrering og sosial tilhørighet.

Christina (t.v.) og Hallgeir (t.h.) i Sandviken under årets TV-aksjon. I tillegg bidro flere deltakere fra prosjektene i KIA Bjørgvin, som bøssebærere

Nye mål
Christina ble også en aktiv deltaker i Turgrupper for fellesskap som gjennomføres hver mandag ettermiddag i Bergen. I tillegg ble hun kjent med mange nye mennesker, som hun hjalp med blant annet jobbsøknader og offentlige dokument. Hun inviterte til og med deltakere fra gruppene hjem til seg på pinnekjøttmiddag før jul. Som baseleder var hun også med regionlederen i KIA Bjørgvin under TV-aksjonen i høst, hvor deltakere fra kvinne- og turgruppen også bidro som bøssebærere. I tillegg tok hun teknisk ansvar for gjennomføringen av inspirasjonssamlingen i høstferien.

Når Christina kom inn i KIA hadde hun deltidsjobb som butikkmedarbeider. Praksistiden førte til at hun sa opp jobben med mål om å finne mer relevant arbeid for hennes ønsker og studier, hvor hun kan jobbe direkte med mennesker. Gjennom praksistiden fikk hun bekreftet at arbeid med integrering er noe hun ønsker å jobbe med, og hun har satt seg mål om å utdanne seg videre for å bli vernepleier eller sosionom.

Turgruppen på tur i flott solnedgang i Bergen. Foto: Hallgeir Berge
Praksisperioden var veldig lærerik og hektisk, og ikke minst har det vært moro å være med i arbeidet. Jeg har lært mye om både andre og meg selv. Jeg har lært hvordan det er å komme til Norge og vente på opphold, og hvordan jeg er i møte med andre mennesker, andre kulturer og tenkemåter.
Det er de mange nye bekjentskapene jeg har gjort meg i løpet av praksisperioden som har gjort mest inntrykk. Noe som peker seg ut er møte med en familie fra Sudan, som kom til Norge som overføringsflyktninger bare en knapp måned før vi møtte dem. Kontrastene blir så tydelig. I et senere møte med far i familien sa han at de var veldig takknemlige overfor Kvam kommune der de har blitt bosatt, fordi de har fått sitt første skikkelige hjem der, forteller hun.
Christina har vært en viktig bidragsyter til at KIAs kontor i Bergen sentrum har blitt et samlingspunkt for flerkulturelt fellesskap, og hun bidrar fortsatt med frivillig arbeid som dette bildet fra 17. januar 2022 viser. Foto: Hallgeir Berge

Både KIA Bjørgvin, Christina og vår store målgruppe blant innvandrere gleder seg til videre samarbeid.

Jeg har fått mange nye bekjentskap og venner, og har blitt inkludert og tatt godt imot av alle jeg møtte. Jeg ønsker fortsatt å engasjere meg i KIA gjennom både turgruppen og kvinnegruppen fremover, og gleder meg til å bli med på flere større arrangement her i Bergen, forteller den aktive jenta fra Ålesund.

Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.