KIA Bjørgvin

KIA Bjørgvin skaper møteplassar og ynskjer at alle skal bli sett og få ein sjanse i det norske samfunnet. Vårt hovedkontor er i Bergen med faste prosjekt og aktiviteter, og vi har i tillegg arbeid i Kvam og Askøy.
Trykk på ikonene under for å lese mer om hva vi i
KIA Bjørgvin
jobber med.

KIA Bjørgvin har kontor i Bergen sentrum, og driv Kristent Interkulturelt Arbeid i fleire delar av Vestland.

Vi fostrar interkulturelle relasjoner kvar veka gjennom prosjekt

  • Mannsgruppe for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse kvar mandag frå klokka 16-18
  • Turgruppe for fellesskap kvar mandag frå klokka 18-20 i Bergen med oppmøte på kontoret
  • Kvinnegruppe kvar onsdag frå klokka 12:30-14:30
  • Konvertittgruppa har bibelundervisning fredag frå klokka 12-14, for dei som forstår farsi/dari. Deltakarar som ikkje kan møta fysisk er velkomne til å følga denne undervisninga digitalt via Skype
  • I Kvam kommune gjennomførast også Mannsgrupper og Turgrupper torsdager frå klokka 16-18 og 18-20 med oppmøte ved Norheimsund kyrkje

Vi har også faste, årlege arrangement som Internasjonal sommarleir, Adventsfest og Internasjonal julefeiring.

Vi driv økumenisk arbeid, tar del i Nettverk for eit fleirkulturelt Bjørgvin, og ynskjer å integrera innvandrarar med kristen bakgrunn i norske trussamfunn.

2021 er eit nyskapande år for KIA Bjørgvin med store endringar; Nytt kontor, ny regionleiar og nye prosjekt!

Mykje av vårt arbeid var lenge knytta til Arna mottakssenter som blei lagt ned i desember 2020, men asylsøkjarane er flytta til mottak på Stord og i Florø. Vi fylgjer dei fortsatt opp, men ynskje om å etablera fleire lokalavdelingar og å engasjere fleire frivillige i arbeidet vårt.

Sjølv om KIA Bjørgvin driv arbeid i fleire deler av regionen, så har vi formelt etablert eit lokallag no som er KIA Askøy og kan fylgjast via Facebooks-sida KIA Askøy Vi samarbeidar også med Salem Nærmiljøsenter som driv arbeid for innvandrarar i Bergensregionen, spesielt retta mot dei som ikkje har rett på offentleg stønad. Vi driv også eit aktivt samarbeid med Hauge Business Network for oppstart av eit nytt prosjekt som skal fremja entrepenørskap blant innvandrarar på vestlandet.

KIA Bjørgvin drøymer om å sette i gang fleire prosjekt i både Bergensregionen og Bjørgvin; Fleire Mannsgrupper og Turgrupper, Tverrkulturelt kor, Interkulturelt fotballag, Fleirkulturell ekteskapsrådgjeving, Alpha-kurs, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

Regionrådet til KIA Bjørgvin har trufaste representantar frå våre medlemsorganisasjonar:  Bergen Indremisjon,, Bjørgvin Bispedømmeråd, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband-NLM.

Vi er takksame som har mange engasjerte frivillige i arbeidet vårt, men for å nå måla har vi behov for endå fleire frivillige i arbeidet, som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretaking av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar, uavhengig av kor ein kjem frå og kva livssyn ein har. 

Alle er hjarteleg velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli betre kjent med organisasjonen, kan bidra som frivillig eller er i målgruppa for vårt arbeid.

Vi har kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Bryggen/Mariakirken i Bergen sentrum.

Følg arbeidet vårt på Facebook: KIA Bjørgvin

Takk til alle som bidrar til eit inkluderande fellesskap!

Hallgeir Berge - Regionleiar i KIA Bjørgvin
Telefon: 483 14 146
E-post: hallgeir.berge@kianorge.no
Post, - og besøksadresse:
KIA Bjørgvin
Dreggsallmenningen 20
5003 Bergen

Vårt arbeid er støtta av:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Bjørgvin

No items found.

Våre aktiviteter

Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Språkkafé
Språkkafè i Bergen
Kvar måndag frå klokka 18-20 er det språkkafè på vårt kontor i Bergen sentrum, kombinert med sosialt fellesskap og "Turgrupper for fellesskap".
:
Bergen
Prosjekter
Mannsgrupper
Mannsprosjektet handler om å skape møteplasser for innvandrermenn, med fokus på kompetanseheving.
:
Oslo
:
Bergen
:
Kristiansand
:
Molde
:
Stavanger
Oslo : Bergen : Kristiansand : Molde : Stavanger : Drammen : Norheimsund
Møteplass for menn
KIA Bjørgvin har startet opp gruppe for innvandrermenn, som møtes ukentlig, for å hjelpe med å øke deres arbeid-, samfunn-, og språkkompetanse.
:
Bergen

Aktuelt

Landsmøtet stemte for vedtektsendringer
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021, og ble som ventet diskusjon.
En storartet feiring av vårt flerkuturelle fellesskap!
Deltakere fra mange land kom sammen for en inspirerende samling på avslutningshelgen av høstferien i Bergen.
- Det var helt supert å møte alle sammen!
Etter en lang periode med digitale møter, var det stor stemning når kollegiet i KIA kunne møtes til medarbeidersamlingen.
En gruppe menn sitter rundt et bord og spiser
Seks mannsgrupper har blitt etablert
KIA har starta mannsgrupper for menn med innvandrarbakgrunn, som ser fram til å møtast kvar veka framover for både samhald og auka kompetanse.
Illustrasjonsbilde av unge mennesker rundt en sofa på jobb
Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Historier

Kvinne står ser utover havet.

Historier frå KIA Bjørgvin

Her vil vi dele historiar frå ansatte og deltakerar i KIA Bjørgvin.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»