KIA Bjørgvin

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett og få moglegheit til å finna sin plass i det norske samfunnet. Vi skaper møteplassar på tvers av kultur og religion i Bergen, Askøy og Kvam; og ynskjer nå ut til stadig fleire i Vestland fylke.

KIA Bjørgvin har kontor i Bergen sentrum, og driv Kristent Interkulturelt Arbeid i fleire delar av Vestland.

Vi fostrar interkulturelle relasjoner kvar veka gjennom prosjekt som Konvertittgruppa, Mannsgrupper for innvandrermenn og Turgrupper.

  • Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse kvar måndag frå klokka 16-18 i Bergen
  • Turgrupper for fellesskap kvar måndag frå klokka 18-20 i Bergen med oppmøte på kontoret i Bergen
  • Konvertittgruppa har bibelundervisning på kontoret fredag frå klokka 12:30-14, for dei som forstår farsi/dari. Deltakarar som ikkje kan møta fysisk er velkomne til å følga denne undervisninga digitalt via Skype
  • I Kvam kommune gjennomførast også Mannsgrupper og Turgrupper torsdager frå klokka 16-18 og 18-20 med oppmøte ved Norheimsund kyrkje

Vi har også faste, årlege arrangement som Internasjonal sommarleir, Adventsfest og Internasjonal julefeiring.

Vi driv økumenisk arbeid, tar del i Nettverk for eit fleirkulturelt Bjørgvin, og ynskjer å integrera innvandrarar med kristen bakgrunn i norske trussamfunn.

2021 er eit nyskapande år for KIA Bjørgvin med store endringar; Nytt kontor, ny regionleiar og nye prosjekt!

Mykje av vårt arbeid har vore knytta til Arna mottakssenter som blei lagt ned i desember 2020, men asylsøkjarane er flytta til mottak på Stord og i Florø. Vi fylgjer dei fortsatt opp, men ynskje om å etablera fleire lokalavdelingar og å engasjere fleire frivillige i arbeidet vårt.

KIA Bjørgvin drøymer om å sette i gang fleire prosjekt i både Bergensregionen og Bjørgvin; Fleire Mannsgrupper og Turgrupper, Tverrkulturelt kor, Interkulturelt fotballag, Fleirkulturell ekteskapsrådgjeving, Alpha-kurs, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

Regionrådet til KIA Bjørgvin har trufaste representantar frå våre medlemsorganisasjonar:  Bergen Indremisjon,, Bjørgvin Bispedømmeråd, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband-NLM.

Vi er takksame som har mange engasjerte frivillige i arbeidet vårt, men for å nå måla har vi behov for endå fleire frivillige i arbeidet, som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretaking av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar, uavhengig av kor ein kjem frå og kva livssyn ein har. 

Alle er hjarteleg velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli betre kjent med organisasjonen, kan bidra som frivillig eller er i målgruppa for vårt arbeid.

Vi har kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Bryggen/Mariakirken i Bergen sentrum.

Følg arbeidet vårt på Facebook: www.facebook.com/KIABjorgvin

Takk til alle som bidrar til eit inkluderande fellesskap!

Hallgeir Berge - Regionleiar i KIA Bjørgvin

Telefon: 483 14 146

E-post: hallgeir.berge@kianorge.no

Vårt arbeid er støtta av:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Bjørgvin

No items found.

Norskkurs

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Barnepass

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Aktuelt

Seks mannsgrupper har blitt etablert

KIA har starta mannsgrupper for menn med innvandrarbakgrunn, som ser fram til å møtast kvar veka framover for både samhald og auka kompetanse.
les mer

LANDSMØTE 2021

Hold av datoene 12. og 13.november. På fredag avholdes LANDSMØTE og på lørdag blir det FAGSEMINAR.
les mer

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
les mer

Møteplass for innvandrermenn

KIA har startet ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med mål om å øke deres samfunns- og språkkompetanse.
les mer

Historier

Kvinne står ser utover havet.

Historier frå KIA Bjørgvin

Her vil vi dele historiar frå ansatte og deltakerar i KIA Bjørgvin.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»