KIA Bjørgvin

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett og få moglegheit til å finna sin plass i det norske samfunnet. Vi skaper møteplassar på tvers av kultur og religion i Bergen, Askøy og Kvam; og ynskjer nå ut til stadig fleire i Bjørgvin!

KIA Bjørgvin har kontor i Bergen sentrum, og vil driva Kristent Interkulturelt Arbeid i heile Vestland fylke.

Vi fostrar interkulturelle relasjoner kvar veka gjennom prosjekt som Konvertittgrupper, Mannsgrupper for innvandrermenn og Turgrupper. I tillegg held vi årlege arrangement som Internasjonal sommarleir, Adventsfest og Internasjonal julefeiring.

  • Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse kvar måndag frå klokka 16-18 i Bergen
  • Turgrupper for fellesskap kvar måndag frå klokka 18-20 i Bergen med oppmøte på kontoret
  • Konvertittgruppen har inntil vidare bibelundervisning via Skype på fredagar kl. 12.30 – 13.30, for dei som forstår farsi/dari
  • I Kvam kommune gjennomførast også Mannsgrupper og Turgrupper torsdager frå klokka 16-18 og 18-20 med oppmøte ved  Norheimsund kyrkje

Vi driv også økumenisk arbeid, tar del i Nettverk for eit fleirkulturelt Bjørgvin, og ynskjer å integrera innvandrarar med kristen bakgrunn i norske trussamfunn.

2021 er eit nyskapande år for KIA Bjørgvin med store endringar; Nytt kontor, ny regionleiar og nye prosjekt!

Mykje av vårt arbeid har vore knytta til Arna mottakssenter som blei lagt ned i desember 2020, men asylsøkjarane er flytta til mottak på Stord og i Florø. Vi fylgjer dei fortsatt opp, men ynskje om å etablera fleire lokalavdelingar og å engasjere frivillige.

KIA Bjørgvin drøymer om å sette i gang fleire prosjekt i både Bergensregionen og Bjørgvin; Fleire Mannsgrupper og Turgrupper, Tverrkulturelt kor, Interkulturelt fotballag, Fleirkulturell ekteskapsrådgjeving, Alpha-kurs, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

Regionrådet til KIA Bjørgvin har trufaste representantar frå våre medlemsorganisasjonar:  Bergen Indremisjon,, Bjørgvin Bispedømmeråd, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband-NLM.

Vi er takksame som har mange engasjerte frivillige i arbeidet vårt, men for å nå måla har vi behov for endå fleire frivillige i arbeidet, som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretaking av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar, uavhengig av kor ein kjem frå og kva livssyn ein har. 

Alle er hjarteleg velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli betre kjent med organisasjonen, kan bidra som frivillig eller er i målgruppa for vårt arbeid.

Vi har kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Bryggen/Mariakirken i Bergen sentrum.

Følg arbeidet vårt på Facebook: www.facebook.com/KIABjorgvin

Takk til alle som bidrar til eit inkluderande fellesskap!

Hallgeir Berge - Regionleiar i KIA Bjørgvin

Telefon: 483 14 146

E-post: hallgeir.berge@kianorge.no

Vårt arbeid er støtta av:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Bjørgvin

No items found.

Norskkurs

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Barnepass

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Aktuelt

LANDSMØTE 2021

Hold av datoene 12. og 13.november. På fredag avholdes LANDSMØTE og på lørdag blir det FAGSEMINAR.
les mer

Møteplass for innvandrermenn

KIA har startet ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med mål om å øke deres samfunns- og språkkompetanse.
les mer

Historier

Kvinne står ser utover havet.

Historier frå KIA Bjørgvin

Her vil vi dele historiar frå ansatte og deltakerar i KIA Bjørgvin.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»