KIA Bjørgvin

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett og få moglegheit til å finna sin plass i det norske samfunnet. Vi har stor glede av å skapa møteplassar på tvers av kultur og religion.

KIA Bjørgvin har kontor i Bergen sentrum, og vil driva kristent interkulturelt arbeid i heile Vestland fylke.

Vi fostrar interkulturelle relasjoner i Bergen kvar veka gjennom Konvertittgruppa, Møteplass for innvandrermenn og Språkkafé. I tillegg held vi årlege arrangement som Internasjonal sommarleir, Adventsfest og Internasjonal julefeiring.

Grunna smitteverntiltak mot korona blir noko gjennomført online for tida, men dette er våre faste aktivitetar:

  • Møteplass for innvandrermenn kvar måndag frå klokka 18-20
  • Språkkafé kvar tysdag frå klokka 18-20
  • Konvertittgruppa kvar fredag frå klokka 13-14:15

Vi driv også økumenisk arbeid, tar del i Nettverk for eit fleirkulturelt Bjørgvin, og ynskjer å integrera innvandrarar med kristen bakgrunn i norske trussamfunn.

Regionrådet til KIA Bjørgvin har trufaste representantar frå våre medlemsorganisasjonar: Normisjon, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Bergen Indremisjon og Bjørgvin Bispedømmeråd.

2021 blir eit interessant år for KIA Bjørgvin med store endringar; Nytt kontor, nye satsingsområder og nye prosjekt!

Mykje av vårt arbeid er knytta til Arna mottakssenter som blir lagt ned i desember, men asylsøkjarane flyttar til mottak på Stord og i Florø, så vi vil fylgja dei opp der gjennom å etablera lokalavdelingar og å engasjere frivillige.

KIA Bjørgvin har ynskje om å sette i gang fleire nye prosjekt i Bergensregionen, som Tverrkulturelt kor, Alpha-kurs, Fleirkulturell ekteskapsrådgjeving, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

For å nå måla har vi behov for fleire frivillige i arbeidet, som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretaking av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar, uavhengig av kor ein kjem frå og kva livssyn ein har. 

Alle er hjarteleg velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli betre kjent med organisasjonen, kan bidra som frivillig eller er i målgruppa for vårt arbeid.

Frå januar 2021 har vi kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Mariakirken i Bergen sentrum.

Følg arbeidet vårt på Facebook: www.facebook.com/KIABjorgvin

Takk til alle som bidrar til eit inkluderande fellesskap!

Hallgeir Berge - fungerande regionleiar

Telefon: 416 63 118

E-post: hallgeir.berge@kianorge.no

Vårt arbeid er støtta av:

25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Bjørgvin

No items found.

Norskkurs

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Barnepass

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Historier

Kvinne står ser utover havet.

Historier fra KIA Bjørgvin

Møt ansatte og deltakere i KIA Bjørgvin.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhøringhet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»