KIA Bjørgvin

I KIA er vi opptatt av at alle skal bli sett og få moglegheit til å finna sin plass i det norske samfunnet. Vi har stor glede av å skapa møteplassar på tvers av kultur og religion i Bergen, og vil nå ut til stadig fleire i Bjørgvin.

KIA Bjørgvin har kontor i Bergen sentrum, og vil driva Kristent Interkulturelt Arbeid i heile Vestland fylke.

Vi fostrar interkulturelle relasjoner i Bergen kvar veka gjennom prosjekt som Konvertittgruppa og Møteplass for innvandrermenn. I tillegg held vi årlege arrangement som Internasjonal sommarleir, Adventsfest og Internasjonal julefeiring.

Grunna smitteverntiltak mot korona blir noko gjennomført online for tida, men dette er våre faste aktivitetar:

  • Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse kvar måndag frå klokka 18-20
  • Konvertittgruppa har inntil vidare bibelundervisning via Skype på fredagar kl. 12.30 – 13.30, for dei som forstår farsi/dari

Vi driv også økumenisk arbeid, tar del i Nettverk for eit fleirkulturelt Bjørgvin, og ynskjer å integrera innvandrarar med kristen bakgrunn i norske trussamfunn.

Regionrådet til KIA Bjørgvin har trufaste representantar frå våre medlemsorganisasjonar:  Bergen Indremisjon,  Bjørgvin Bispedømmeråd, Det Norske Misjonsselskap-NMS, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband-NLM.

2021 blir eit interessant år for KIA Bjørgvin med store endringar; Nytt kontor, ny regionleiar og nye prosjekt!

Mykje av vårt arbeid har voreknytta til Arna mottakssenter som blei lagt ned i desember 2020, men asylsøkjarane er flytta til mottak på Stord og i Florø, så vi fylgjer dei fortsatt opp ynskjer å etablera lokalavdelingar og å engasjere frivillige.

KIA Bjørgvin har ynskje om å sette i gang fleire nye prosjekt i Bergensregionen, som Turgrupper for fellesskap, Tverrkulturelt kor, Interkulturelt fotballag, Fleirkulturell ekteskapsrådgjeving, Alpha-kurs, Trafikale grunnkurs, Sosiale integreringstiltak m.m. 

Vi er takksame som har mange engasjerte frivillige i arbeidet vårt, men for å nå måla har vi behov for endå fleire frivillige i arbeidet, som kan bistå med inkludering, integrering og ivaretaking av flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar, uavhengig av kor ein kjem frå og kva livssyn ein har. 

Alle er hjarteleg velkommen til å ta kontakt, enten du vil bli betre kjent med organisasjonen, kan bidra som frivillig eller er i målgruppa for vårt arbeid.

Vi har kontor på Dreggsallmenningen 20, ved Bryggen/Mariakirken i Bergen sentrum.

Følg arbeidet vårt på Facebook: www.facebook.com/KIABjorgvin

Takk til alle som bidrar til eit inkluderande fellesskap!

Hallgeir Berge - Regionleiar i KIA Bjørgvin

Telefon: 483 14 146

E-post: hallgeir.berge@kianorge.no

Vårt arbeid er støtta av:

25447
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Bjørgvin

No items found.

Norskkurs

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Barnepass

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Aktuelt

LANDSMØTE 2021

Den 12.november 2021 gjennomføres LANDSMØTE i KIA. Hold av datoen allerede nå!
les mer

Møteplass for innvandrermenn

KIA har startet ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med mål om å øke deres samfunns- og språkkompetanse.
les mer

Historier

Kvinne står ser utover havet.

Historier frå KIA Bjørgvin

Her vil vi dele historiar frå ansatte og deltakerar i KIA Bjørgvin.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhøringhet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»