Siste nytt fra KIA Rogaland

KIA Rogaland har som alle andre avdelinger og arbeidslivet ellers vært sterkt preget av koronasituasjonen i vinter.

Det har redusert våre muligheter til å utvikle arbeidet slik vi ønsker.

En bærebjelke i vårt arbeid er jo å bygge sterke og gode mellommenneskelige relasjoner gjennom fysiske møter og samtaler.

Det har likevel vært noen aktiviteter i gang både i Menighetsprosjektet, i Mannsgruppene, språkkafé og andre tiltak. Det har særlig vært viktig å formidle informasjon om utviklingen av pandemien, smittevern og vaksinasjon.

Nå har situasjonen åpnet seg opp igjen og vi gleder oss til å gå i gang med å planlegge sommerens leirer.
I år håper vi på å gjennomføre to leirer, begge i nært samarbeid med gode vennskapsorganisasjoner som Det norske misjonsselskap og Indremisjonsforbundet.

Nytt av året er et mer omfattende leirsamarbeid med NMSU. Det er ikke bare i Rogaland at vi skal invitere folk med flerkulturell bakgrunn med på leir. Dette skjer i andre deler av landet også, med KIA som arrangør, sammen med ulike samarbeidspartnere.

Fra Vi går for fellesskap i 2019. F.v. Alf P. Hagesæther, Ane Mari Braut Nese og Turid Ekeland

I år er det frivillighetens år og KIA Rogaland vil særlig satse på to markeringer den 25. september.

Vi tar utgangspunkt i det tradisjonsrike arrangementet «Vi går for fellesskap» i regi av KIA Hå, hvor mange mennesker med og uten flerkulturell bakgrunn får glede av å gå på tur sammen, dele kulturelle tradisjoner, leke og grille.
På denne måten formidles norsk språk, turkultur og andre norske tradisjoner, samtidig som det oppstår vennskap på tvers.
En litt mindre variant av dette arrangementet skal vi forsøke å arrangere i Sandnes.

Det er mange migranter som er bekymret og usikre om dagen. Mediebildet flommer over av informasjon om krigen i Ukraina, noe som kan skape krevende psykiske reaksjoner både hos våre ansatte, frivillige og brukere av våre tilbud.
Mange av våre folk har egne krigserfaringer som nå kan komme til overflaten på ulikt vis. Våre mannsgrupper, veiledningssamtaler, foreldremøter, middag på tvers og lignende, er en arena for dette.

Det kan også oppstå en flyktningkrise i kjølvannet av krigen i Ukraina som kan nå Norge. Noen har allerede kommet til Rogaland.
I den forbindelse vil KIA stille opp og bidra sammen med andre.

Det er viktig for KIA Rogaland å ta ansvar for å ivareta enkeltpersoner, grupper, familier og særlig barn og unge i denne vanskelige tiden.  Bli med du også – styrk frivillig innsats, medlemskapet eller givertjenesten!

Med vennskapshilsen og ønske om fred!

Alf P. Hagesæther
Fungerende regionleder KIA Rogaland

Skrevet av / ta kontakt med
Alf Petter Hagesæther
Generalsekretær
alf.p.hagesaether@kianorge.no48314151
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.