Mann sitter og ser utover lekeplass med barn
Generalsekretæren tok del i arrangementet "Vi går for fellesskap", som er et mål han jobber helhjertet for! Foto: Margrethe Berg Heggebø

Siste nytt om KIA og intervju med generalsekretæren

KIA har gjennomgått en stor fornyelse, så generalsekretær Alf Petter Hagesæther kan fortelle om mange endringer siden han begynte i stillingen.


I desember 2018 gikk Alf Petter Hagesæther av som sjef for Feltprestkorpset, og kunne tredd inn i pensjonistenes rekker etter å ha jobbet i Forsvaret siden 1996, men mange ønsket hans tjenester og han ble blant annet nominert til å bli biskop i Stavanger bispedømme. Det var likevel KIA som ble hans nye arbeidsplass, da han tok på seg ansvaret som generalsekretær for Kristent Interkulturelt Arbeid i januar 2019.

Siden den gang har Alf Petter gjennomført store strukturelle endringer i KIA, som har gjort organisasjonen mer profesjonell og gir oss muligheten til å nå ut til mange flere. Dette arbeidet motiverer Alf Petter stort.

Å få lov til å arbeide sammen med så mange dedikerte og dyktige mennesker i KIA er et privilegium. Det er mange gode nyheter om arbeidet, og fremover ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om å skape et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn, forteller generalsekretæren entusiastisk.


Omorganisering

Om tre år har KIA 50-års jubileum, og vi kan glede oss over mange år med meningsfullt arbeid på integreringsfeltet. Organisasjonen har likevel stadig behov for å fornye seg, og spesielt de siste årene siden samfunnet gjennomgår en stor omveltning hvor stadig mer blir digitalisert. Da Alf Petter ble ansatt i KIA var det behov for å gjøre strukturelle endringer i organisasjonen, så det er godt at han hadde med seg verdifull ledererfaring og blant annet en doktorgrad i Systematisk teologi fra Misjonshøgskolen. Men selv om mye fornyer seg i organisasjonen, fortsetter vi å jobbe mot de samme målene.

Mine mål er de samme som KIAs mål for arbeidet. Frivillige og ansatte i KIA skal bidra til å integrere og inkludere innvandrere i lokalsamfunn og menigheter i Norge, og å bygge broer slik at vi kan lære av hverandre og bli et rikere folk som ser Guds bilde i ethvert menneske, sier Alf Petter.

Endringer har han gjennomført ved å blant annet ansette nye medarbeidere med relevant kompetanse i administrasjonen; som ny Økonomi- og administrasjonsleder, ny Informasjonsleder og en HR-leder for å gi bedre oppfølging til ansatte. Flere endringer har også blitt gjort blant de ansatte med tydeligere ansvarsområder, hvor en er inndelt i ulike faggrupper. I november ble også den nye hjemmesiden til KIA lansert, som er mye mer oversiktlig enn den forrige der aktuelle saker blir publisert fortløpende. I tillegg vil KIA bli mer aktive på sosiale medium og har etablert egne sider på Facebook, Instagram og Youtube, i tillegg til at vi har satt som mål om å sende ut nyhetsbrev kvartalsvis. I det nylig utarbeidede organisasjonskartet kan en også få oversikt over hvordan hele organisasjonen er knyttet sammen. 

Foto: Marta Madland Hagesæther


Koronaviruset

At samfunnet måtte stenges ned i mars 2020 grunnet pandemien har også gitt KIA ekstra utfordringer, men vi har gjort vårt beste for å tilpasse oss. 

Takket være innsatsen til frivillige og ansatte har vi klart å holde mange aktiviteter i gang. Dette har hatt stor betydning for mange av migrantene som har kommet til Norge og som trenger tilpasset informasjon om smittevern, grunnleggende kunnskap om norsk språk og samfunnsforhold, forteller Alf Petter.

Vi har dessverre måttet permittere ansatte fordi gaveinntektene og kirke-ofringene har gått ned grunnet pandemien. Likevel har frivillige og ansattes klart å omstille seg og vært kreative for å finne nye veier og måter å utføre tjenesten på. En viktig prioritet det siste året, er at KIA har deltatt i dugnaden med å bringe ut informasjon om smittevern og annen viktig informasjon til sårbare og utsatte grupper av innvandrere på deres eget språk! Det er delt ut utallige brosjyrer og plakater på åtte språk, samt produsert videoer på over 20 språk som er tilgjengelige online.

Variasjon

En stor forbedring er at KIA gikk fra økonomisk underskudd i 2019 til økonomisk balanse i 2020, med et beskjedent overskudd, så vi er fornøyd med å kunne vise til en god og bærekraftig drift. Å ha fått ansatt Nina Østebø som Økonomi- og administrasjonsleder, med sin store arbeidskapasitet og kompetanse, har bidratt til å gjøre økonomien mye mer oversiktlig.

KIA startet i fjor opp et nytt arbeid for menn flere steder i landet, et spennende nybrottsarbeid for menn med ulik språk- og kulturbakgrunn. Disse mannsgruppene er etablert for innvandrermenn utenfor arbeidslivet for å øke deres samfunns- og språkkompetanse, og vi ser et stort behov for tilbudet. Vi fikk etablert det takket være midler fra IMDi, og ønsker nå å etablere det i hele åtte byer i landet om vi får driftsmidlene vi har søkt om. Så det er svært gledelig å komme i gang med dette tilbudet for innvandrermenn, i tillegg til de veletablerte tilbudene til KIA Velferd rettet mot innvandrerkvinner.

Menighetsprosjektet er også et viktig satsingsområde, som vi har fått i gang takket være støtte av stiftelsen Eckbos Legat og NMS. Dette er en nyvinning som kan få stor betydning for integreringsarbeidet i Norge, og hjelpe mange innvandrer å finne sin plass i norske menigheter.


Hjertevarme

Alle som har møtt Alf Petter, opplever at han er en person som virkelig bryr seg om mennesker. Derfor passer han så godt til arbeidet i KIA, hvor vi jobber for et åpnere, varmere og inkluderende samfunn med en visjon om et flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn. 

KIA-kulturen er preget av nærkontakt mellom mennesker fra Afrika, Asia, Amerika og Europa og disse gir meg både arbeid- og livskraft. Her får alle sammen både gitt noe og tatt imot – det er lærerikt på mange måter. Noen ganger er disse møtene med mennesker fra flyktningleirer tragiske, men andre ganger er det fullt av liv, humor og sprudlende livsglede! Teamsmøtene har sin klare begrensning. Jeg savner kaffepausene og praten med folk!

Vi ser alle frem til samfunnet kan åpnes mer opp igjen, men Alf Petter forteller at han har hatt mye glede av aktivitet og skigåing når ting har vært stengt. Spesielt er han glad i livet på hytta, hvor han kan gå tur, fiske eller bade og være sammen med familien.

Det er helt spesielt når jeg ser barnebarna spenne på sitt første skipar eller går sine første ustøe skritt, forteller Alf Petter.

Det familiære samholdet ønsker vi i KIA at våre medsøstre og medbrødre fra alle verdens kanter også skal få oppleve når de kommer inn i vårt land. 

Vi vil bidra til å skape et åpnere om mer hjertevarmt Norge, preget av Likeverd, Omsorg og Vennskap mellom alle slags mennesker, uavhengig av religiøs eller kulturell bakgrunn, sier generalsekretæren.
Foto: Marta Madland Hagesæther


Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.