Mannsgruppen i Bergen har samlinger på mandager, og gjennomfører møter enten fysisk eller digitalt i hånd med smittevernrestriksjonene.

Møteplass for innvandrermenn

KIA har startet ukentlige samlinger for innvandrermenn utenfor arbeidslivet, med mål om å øke deres samfunns- og språkkompetanse.
- Det har vært lærerikt og oppbyggende å være med i gruppen for vi har blitt vist muligheter som gjør oss nyttige for samfunnet, så jeg har gledet meg til å samles hver uke, forteller den etiopiske deltakeren Samson Dejene.

Dette tilbudet kom i gang i fjor høst, hvor målet er å bidra til bedre integrering for menn som møter utfordringer med å tilpasse seg det norske samfunnet. KIA har ønsket å nå ut til flere menn, siden det kan være forvirrende med mannsrollen i en ny kultur, og IMDi har fortalt oss at det er viktig med flere tiltak for menn, så vi er svært glade for å ha kommet i gang med dette prosjektet.

For selv om reetablering i Norge byr på mange muligheter, er det også et faktum at mange menn sliter tungt både i arbeidslivet, sosialt og ofte i familielivet. De har mistet så mye, både hjemland og familie, kultur og språk, jobb og posisjon. Så prosjektets intensjon er å gi menn kompetanse og styrke til å ta grep i eget liv og slik gi de bistand til å bli mer aktive samfunnsborgere.

Jobbønsker

Vi har jobbet med å sette i gang tilbudet i fire av våre regioner; Molde, Bergen, Oslo og Kristiansand. Grunnet smittevernhensyn mot coronaviruset har det periodevis vært vanskelig å få til samlinger så derfor har ikke alle regioner kommet skikkelig i gang, men spesielt i Bergen har gruppen blitt godt etablert og har møttes elleve mandager på rad. Vanligvis har en først samlet seg for sosialt prat før diskusjon av relevante temaer, som både har blitt foreslått av de ansvarlige og ønsket av deltakerne. Noen mandager har en måtte tatt møtene digitalt grunnet smittevernhensyn, men siste mandagen før jul ble alle invitert for en julemiddag på restaurant, som ble en veldig fin juleavslutning for gruppen som har bygd opp et godt samhold. 

Åtte menn med innvandrerbakgrunn har vært med i gruppen i Bergen, og etablert et etterlengtet sosialt møtested i denne spesielle tiden. Man har delt erfaringer, tanker og viktig kunnskap om temaer som jobbmuligheter, familieliv, kultur og smittevernhensyn. Hovedmålet for de fleste har vært å skaffe seg jobb, så noen har fått hjelp å utarbeide CV-er og å skrive jobbsøknader, i tillegg til at alle deltakerne har etablert en gruppe på Messenger hvor de har delt tips om aktuelle jobbannonser som blir lagt ut på Finn.no. Blant annet den etiopiske familiefaren Samson Dejene har bidratt med mange gode råd og møtt trofast opp:

- Det er så godt at dette er mindre grupper hvor alle kan dele sine tanker og erfaringer. Jeg har fått ny kunnskap og innsett at jeg kan realisere min drøm, så har startet enkeltpersonforetak innen renhold i høst og meldt meg opp til studier i vår, forteller Samson entusiastisk.

Han er en av de som ble veldig inspirert av besøket som mannsgruppen hadde fra Anita Bakken i MIKS Norge, da hun presenterte sitt Gründerprogram for flerkulturelle entreprenører som skal starte opp høsten 2021 i Bergen.

Mannsrollen

I Kristiansand har man gjennomført samlinger på tirsdager, med fire trofaste deltakere som møtte to til tre ledere på det ukentlige kurset. Det ble diskutert temaer som familieliv, farsrollen, kulturforskjeller, klima, jobb og utdanning. I Molde har en enda ikke kommet i gang med samlinger, og det har vært vanskelig å samle deltakere i Oslo også grunnet smittevernhensyn. Behovet for prosjektet har økt grunnet mange permitteringer og oppsigelser, men det har tidvis vært praktisk vanskelig å gjennomføre møter med oppmøte i Oslo så derfor har det blitt mer individuell oppfølging av enkeltpersoner i målgruppen. I Bergen kom en heldigvis i gang med samlinger før den tredje bølgen av coronaviruset førte til mer restriksjoner i byen. Så når en ikke kunne møtes fysisk ble det arrangert samlinger digitalt fem mandager på rad, som også fungerte bra, men det er helt klart bedre for kommunikasjonen å kunne møtes fysisk. Denne gruppen blir ledet av regionleder Hallgeir Berge i samarbeid med Svein Strand, som til daglig underviser i Interkulturell Forståelse ved NLA Høgskolen. 

Deltakerne uttrykker at det å tilpasse seg hverdagslivet i en ny kultur kan være utfordrende. En kan oppleve utfordringer knyttet til selvrespekt og rollen som menn, fedre og ektefeller i møte med den norske kulturen. For eksempel er forventningene til farsrollen veldig annerledes her enn i mange andre land, og språket blir en stor utfordring for mange. Det kan føles tungt å komme fra en kultur hvor det forventes at mannen tar hovedansvaret for mye i familien, til å ikke forstå hva som formidles her så en må be sine barn om å styre kommunikasjonen med det offentlige. Men vi opplever at gruppene våre hjelper mange til å øke forståelsen for slike utfordringer, samtidig som en kan få språktrening og økt kultur- og samfunnskunnskap som bidrar til bedre integrering.

- Det eksisterer mange gode integreringstiltak for kvinner med innvandrerbakgrunn, og det er kjempeflott! Men det finnes derimot færre gode tilbud til menn som kan leve mer eller mindre på utsiden av samfunnet i arbeidsledighet og passivitet, med helseutfordringer og dårlige nettverk. Resultatet ser vi gjennom økende sosiale forskjeller og også barnefattigdom. Dette ønsket vi å ta litt tak i, forteller prosjektleder Rune.

Prosjektet har mål om å utvikle språk-, kultur- og samfunnskunnskap for menn som strever med å finne sin plass i det norske samfunnet. Med veiledning ønsker vi å løfte enkeltpersoner inn i et liv som aktive samfunnsdeltakere og på sikt til økonomisk uavhengighet og trygghet. Dette viktige tilbudet vil KIA fortsette med, så vi ønsker å engasjere både deltakere, frivillige, foredragsholdere og andre som kan inspirere.

Det har vært veldig kjekt å delta, spesielt på grunn av det sosiale fellesskapet og mye interessant diskusjon. Det er også så godt å få gode råd om jobbmuligheter og å ha noe fast å gå til, forteller den eritreiske deltakeren Awet Tesfay.

Dette prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi
Skrevet av / ta kontakt med
se alle