Generalsekretæren tok del i arrangementet "Vi går for fellesskap", som er et mål han jobber helhjertet for! Foto: Marta Madland Hagesæther

Samarbeidsavtale for kristne migranter

Vi kan med glede meddele at KIA har inngått et samarbeid med Den norske kirke og NMS om oppfølging av kristne migranter.

I flere år har KIA jobbet aktivt for integrering av kristne flyktninger og innvandrere i norske menigheter gjennom Menighetsprosjektet. Dette har utviklet seg videre, hvor NMS og KIA har samarbeidet godt med menigheter i store deler av landet. Etter at Den norske kirke vedtok handlingsplanen “Kristne migranter” i mars 2021, har vi gått sammen for at Den norske kirke etablerer inkluderingsarenaer som leder migranter inn i kirkens menighets- og gudstjenestefellesskap.

Vi ønsker å bygge levende felleskap for alle som søker og tilber den kristne Gud, uavhengig av etnisitet og hudfarge, hvor Den norske kirke skal være en kirke der alle som deler vår tro får føle seg hjemme. Dette gir menigheter muligheten til å inkludere, ha omsorg for-  og bli beriket av, migranter, samtidig som menigheter vil styrkes og migranter kan oppleve større verdighet.

Skrevet av / ta kontakt med
se alle