Mann og kvinne i dialog ved et bord

Mentor- og traineeordningen får innvandrere i jobb

Å få brukt sin kompetanse i et nytt land kan være utfordrende, men det hjelpes innvandrere med via mentor- og traineeordningen til KIA Skien.

Tenk deg at du har brukt masse tid og penger på en utdannelse, og så må du flytte eller flykte til et fremmed land og begynne helt på bar bakke. Du må bruke lang tid på å lære deg et nytt språk og kultur, men på grunn av manglende nettverk og erfaring i det nye landet, og kanskje også arbeidsgiveres fordommer, er det nær sagt umulig for deg å få jobb innen ditt fagområde.

Det er noe av det vi i KIA Skien ville forandre på da vi søkte Fylkeskommunen om støtte til den nye mentorordningen de hadde utlyst midler til. Forskning viser at mangfold i arbeidslivet skaper større innovasjon, avkastning og ikke minst trivsel. Mangfold er altså en vinning, ikke bare for innvandrere, men også for bedrifter som ansetter innvandrere, og det ønsker vi i KIA Skien å rette søkelyset på.

Dette er første gang KIA har satt i gang en slik mentorordning, så det har gått en del tid med på å finne ut hvordan vi jobber med dette, hvordan rekruttere kandidater, og hvordan få til et samarbeid med HR ledere, NAV og andre offentlige aktører. Målet har vært å få kandidatene inn i en passende praksis i 3-6 måneder, med en faglig mentor som bedriften selv sørger for.

Korona-situasjonen satte en demper på arbeidsgiveres vilje til å ta inn nye i praksis det siste året. En del tid har derfor blitt brukt til å veilede kandidater i forhold til kvalifisering, å bygge nettverk, og ikke minst til å inspirere og oppmuntre gjennom inspirasjonsmøter. På hvert av inspirasjonsmøtene har vi hatt noen utenfra som har kommet for å dele av sine erfaringer, og dette har vært til stor glede for kandidatene som ikke bare ble inspirert av taleren til å ha tro på seg selv og ikke gi opp, men også fant støtte hos andre i samme situasjon. Samtidig fikk de relevant språktrening.

Fylkeskommunen har allerede investert i oss og ønsker at dette skal være et voksende og varig prosjekt, som ledd i regjeringens nye integreringsstrategi som går ut på å samarbeide med frivilligheten. Vårt mål i år er utvidet. I tillegg til å få innvandrere inn i mentorordningen, ønsker vi også å sette mangfold på dagsordenen for arbeidsgivere og andre aktører.

Vi skal blant annet avholde en konferanse 27. oktober, og inviterer politikere, offentlige aktører, arbeidsgivere i mangfoldsbedrifter og andre som har kompetanse og erfaring med de positive aspektene ved mangfold, til å dele gjennom korte foredrag. Vi ønsker ikke at det skal være en konferanse som belærer, men en arena for dialog og læring i felleskap.

Hvordan har det så gått med kandidatene våre?

Vi er glade for å kunne si at ingen av de 8 kandidatene som har vært innom oss er arbeidsledige i dag. En fikk fast jobb på sitt fagområde, ei fikk praktikantplass i en annen kommune, og en fikk lærlingeplass - alle disse tre på eget initiativ. To har nå fått tilsagn om praksisplass gjennom mentorordningen til høsten, en i en lokal IT bedrift, og en annen som spansklærer på en ungdomsskole.

Når det gjelder de to som har fått praksis til høsten, har vi samarbeidet med kandidatenes NAV-veiledere, og bedriftene inngår/har inngått avtale med NAV om livsopphold gjennom praksisperioden. Vi vil så prøve å følge opp både mentor og trainee med samtaler og evalueringsskjemaer.

Ny rekruttering

Nå ønsker vi å rekruttere flere kandidater, så spre gjerne informasjon om ordningen videre. Vi tar også gjerne imot tips om hvem som bør inviteres til å holde foredrag på konferansen i oktober: kiaskien@kianorge.no.

Målet vårt har vært å hjelpe innvandrere til å få fast arbeid de kan trives i og hvor de kan få brukt sine evner og kunnskaper. Mentorordningen er et skritt i den retningen, både gjennom veiledning og oppmuntring før praksisplass/jobb, og gjennom oppfølging etterpå. Vi er spente på veien videre, og har tro på at mange flere kan hjelpes inn i arbeid gjennom denne ordningen.


Skrevet av / ta kontakt med
Mona Hylton
Daglig leder KIA Skien
mona.hylton@kianorge.no93616897
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.