Foto: Pixabay

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Denne uken deltok KIA Norge på det første innspillsmøte til ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Det fremgår av Hurdalsplattformen at regjeringen skal utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme, ekstremisme og radikalisering.

Alf Petter Hagesæther, generalsekretær i KIA Norge

En rekke organisasjoner, blant disse KIA Norge, ble invitert til et to timer langt møte i Arbeids,- og inkluderingsdepartementets lokaler, mandag 21.mars 2022.

Statssekretær Nancy Herz ledet møtet, i tillegg deltok statssekretær Gry Haugsbakken fra Kultur,- og likestillingsdepartementet. Begge departementene er ansvarlige for handlingsplanen som skal presenteres i november 2023.

KIAs generalsekretær, Alf Petter Hagesæther, fremholdt i sitt innlegg at diskrimineringen i arbeidslivet er av strukturell karakter, og må bekjempes fra flere hold gjennom FNs bærekraftsmål som Norge allerede har forpliktet seg til.

Fattigdommen er økende blant innvandrere og flyktninger, og den negative sosiale kontrollen går parallelt. Hvert 6.innvandrerbarn vokser opp i fattigdom.  

Flere innspillsmøter vil bli arrangert i andre deler av landet, og KIA ser frem til det videre arbeidet.

Skrevet av / ta kontakt med
se alle