Tett samarbeid med Kristiansand kommune ved jordmor Camilla Heien

Vi arrangerer mange kurs med viktige tema. Her er en sak fra region Sør.

Fokus på kvinnehelse. KIA Sør har gjennomført 4 kurs om kvinnehelse som er viktige tema for våre deltakere.

Jordmor Camilla Heie har gått gjennom temaer om kvinnekroppen fra fødsel til alderdom. Aktive deltakere har stilt mange spørsmål som har ført til flotte samtaler.

Vi har brukt filmer samt diskuterer mye. Dette har vært lærerikt og viktig for kvinner som kommer fra mange forskjellige land og kulturer.

Takk for samarbeidet til jordmor Camilla fra Kristiansand kommune og Stiftelsen Dam.

Skrevet av / ta kontakt med
No items found.
se alle