Feiring i Arendal

Eid Mubarak

Under id hilser muslimer hverandre med «Eid Mubarak» eller «Id Mubarak».

Under id hilser muslimer hverandre med «Eid Mubarak» eller «Id Mubarak». Det er en tradisjonell hilsen som betyr at du ønsker vedkommende en velsignet feiring.

«Id al-fitr» er en viktig høytid som markerer slutten på fasten. Høytiden kalles ofte bare id. Deler litt fra feiringen som startet i dag.

Skrevet av / ta kontakt med
No items found.
se alle