Deltakere fra norskklassen på A2-nivå, som endelig får møtes fysisk igjen uten å ta hensyn til 1 meters-regelen. Ved bordet sitter avtroppende leder Hye-Kyong Yun (t.v.) og kursholder Sandra A. Flatøe (t.h.)

Befriende aktiviteter for kvinner i Stavanger

I KIA Velferd Stavanger foregår det mange aktiviteter, hvor et kreativt team bedrer innvandrerkvinners helse og kompetanse.

KIA Kompetanse

Som følge av pandemien og etter en lengre tid med vekselvis undervisning på Teams og fysisk i mindre grupper, kunne KIA Kompetanse endelig ta imot alle deltakerne dette høstsemesteret, til stor glede for både ansatte og deltakere.

KIA Kompetanse gir norskopplæring til 46 kvinner på A2 og B1- nivå.  Kvinnene er fra alle verdensdeler: Bulgaria, Somalia, India, Syria, Algerie, Venezuela, Eritrea, Afghanistan, Ghana, Estland, Litauen, Brazil, Equador, Polen, Russland, Nigeria, Etiopia, Sudan, Kolumbia, Iran og Kina. Undervisningen foregår 4 dager i uken fra kl. 09:30 til 14:00.

Dette høstsemesteret er temaet negativ sosial kontroll inkludert i undervisningen og dette undervises en gang i måneden for å gi økt kunnskap om et utfordrendes tema. Deltakerne blir kjent med begrepet, og får økt kunnskap samt praktiske råd.

KIA Mestring

En dag i uken har kursdeltakere i KIA Kompetanse en aktivitetsdag i regi av KIA Mestring. Målet er å skape flere trygge og kjekke sosiale arenaer hvor kursdeltakere og frivillige kan møtes. Det arrangeres blant annet håndarbeids-kafé, turgruppe, treningsgruppe og samtalevenn.

Her kan kvinnene lære seg noe nytt, snakke løst og fast med andre, og knytte vennskap på tvers av kulturer og bakgrunner.

Ferieaktiviteter for barnefamilier

KIA Mestring tilbyr ferie-og helgeaktiviteter for kvinnene og deres familier, og for andre familier med flerkulturell bakgrunn, i samarbeid med FLAM.

Vi har hatt gleden av å besøke museer, fornøyelsesparker, orientering, yoga og vi har benyttet oss av nærområder og hatt ulike markeringer. Vi har også storkost oss i trampolinepark og klatrepark.

En utfordrende klatrevegg for barna

Prosjektet Sunn helse for minoritetskvinner

Å lære om ulike treningsøvelser og å trene sammen i en trygg arena var et etterlengtet ønske fra kursdeltakere og ansatte. Med økonomisk støtte fra DAM-stiftelsen våren 2021 kunne KIA Mestring endelig igangsette prosjektet «Sunn helse for minoritetskvinner».

Prosjektet består av innendørs styrketrening og kondisjonstrening i form av stavgang, samt kurs om kosthold og ernæring. Alle aktiviteter skjer parallelt på onsdager og repeteres tre ganger i løpet av dagen, fra klokken 09:30 til 13:00, slik at alle deltakerne får mulighet til å delta på alle tre aktiviteter.

Styrketrening basert på pilates

Pilates er en treningsform med lav intensitet, og oppleves ofte som noe både nybegynnere og utrente behersker på en god måte. Treningen kan utføres hver dag, og styrkegrad og intensitet kan økes etter hvert som muskulaturen i kroppen tåler mer. Det gjøres på en matte på gulvet og en trenger ikke noe spesielt utstyr. Dette gjør at øvelsene også kan utføres hjemme daglig.

Det ble gjennomført en evaluering i juni og deltakerne oppga enstemmig at de hadde et stort utbytte av treningene, hvor noen rapporterte også bedre nattesøvn som følge av treningen.

Bilde fra trening av pilates, med stillinger som øker styrken i armer og ben

Stavgang

Stavgang er en enkel og effektiv treningsform å trene kondisjon. Denne aktiviteten foregår i nærmiljøet til kurslokalet vårt og i kupert terreng godt egnet til en slik treningsform. Stavgang avsluttes med lett uttøyning hentet fra Pilates. Vi har rekruttert flere frivillige, både av våre deltakere og frivillige utenfra, med mål om at denne treningen på sikt skal kunne overtas av en eller flere av deltakerne, og at vi KIA stiller med staver og lokalet til disposisjon.

Kurs i kosthold og ernæring

Deltakerne tilegner seg kunnskap om ulike næringsstoffer som kroppen trenger, og om sunt kosthold. Her får de også innføring i hva begrepene som står i matvareetikker betyr, og kursholder tar med deltakerne i matvarebutikker for å koble sammen det man lærer i klasserommet om næringsstoffene og de ulike varene som finnes i en vanlig norsk matvarebutikk.  

Veien videre for deltakerne på norskkurs

De fleste av kursdeltakerne ved KIA Kompetanse har et ønske om starte en utdanning eller få seg en jobb. Noen ønsker å komme i gang med dette etter gjennomført norskkurs, mens andre ønsker dette i kombinasjon med norskopplæringen. KIA Kompetanse tilbyr derfor kursdeltakerne hjelp til å starte på veien videre mot arbeid og utdanning.

Deltakerne får blant annet hjelp til å kartlegge kompetansen de har med seg fra hjemlandet, hjelp til å søke om godkjenning fra Nokut og hjelp til å søke voksenopplæring innen yrkesfag m.m. Gjennom motivasjonssamlinger motiveres og instrueres de til å søke på jobber. Dette gjør vi i samarbeid med ulike offentlige instanser, som Nav.

Frivillige mentorer for de som ønsker hjelp til utdanning og jobb

Mye av KIA sitt bidrag til deltakere som ønsker jobb, eller vil starte og gjennomføre yrkesrettet utdanning, foregår på ettermiddager og kvelder av frivillige mentorer. Det er fordi deltakerne som oftest er i praksis eller på skole på dagtid. Hjelp og bidrag kan for eksempel være leksehjelp for de som tar opplæring i yrkesfag og veiledning for de som er i praksis.  

Flere av deltakerne som gjennomførte B1- kurs i løpet av 2021 startet på voksenopplæring dette året. To av dem hadde også mentorer og leksehjelp i tillegg til norskopplæring her. Mentorene bistod med å forbedre skriftlig norsk slik at deltakerne ville oppnå det nivået som er nødvendig for å starte på voksenopplæring. Deltakerne og frivillige møtes som regel en gang i uken, hvorav de som er i praksis får hjelp til å øve seg på ord og uttrykk knyttet til arbeidsplassen. Samtaler om norsk arbeidskultur og uskrevne sosiale regler er også et tema mentorene tar opp på disse møtene.  

To av deltakerne fikk praksis på en ordinær arbeidsplass ved hjelp av KIA i 2021. Oppfølgingen i disse tilfellene blir gjort i samarbeid med veiledere ved Nav og KIA-mentorer  som er frivillige og arbeidsgivere. En av dem kombinerte også praksisen med voksenopplæring i yrkesfag.

Betydningen av frivillige mentorer

Samiya begynte på voksenopplæring i helsefag august 2021, etter et års norskopplæring ved KIA Kompetanse og Gry har vært mentor for Samiya siden februar 2021.  

Samiya flyttet fra en annen kommune fordi mannen hennes fikk studieplass i Stavanger, men flyttingen gjorde at hun mistet retten til norskopplæring fra det offentlige. Hun ville ikke sitte hjemme uten å gjøre noe og var derfor veldig glad da hun fikk plass ved KIA og kunne fortsette å lære norsk. Samiya fikk i utgangspunktet Gry som mentor fordi hun trengte hjelp til å oppnå B1-nivå og starte på voksenopplæring, men ettersom Samiya har kommet i gang med voksenopplæringen hjelper Gry også med skolefagene som Samiya tar.

 

Samiya sammen med sin mentor GryDette sier Samiya om hva Gry har betydd for henne.

Før var jeg veldig redd for å gjøre feil. Jeg var redd for å snakke feil og skrive feil. Hjelpen fra Gry gjorde at jeg har opplevd mestring og fått økt selvtillit. Jeg får god hjelp av Gry og det går veldig bra med de fagene jeg tar. Alt føles tryggere nå, og jeg har fått økt selvtillit. Jeg har nå tro på at jeg kommer til å klare dette studiet og får meg en jobb på sikt. Gry betyr veldig mye for meg. Hun er som familie for meg.

Dette sier Gry om kontakten med Samiya:  

Det er veldig kjekt for meg å ha kontakt med Samiya. Vi har det gøy sammen og ler mye.

Gry sier at det ikke er bare grammatikk, syntaks og skolearbeid som tas opp under møtene. En gang fortalte Gry til Samiya om katten sin som hadde skadet foten sin og haltet. Den norske kulturen rundt omsorg for kjæledyr var nytt for Samiya, og hun forstod derfor ikke helt hva Gry prøvd å formidle. I tillegg var Samiya heller ikke kjent med ordet «halte», noe som ikke gjorde saken enklere. Gry måtte derfor imitere den haltende katten for å forklare saken, noe som førte til mye latter.

Samiya har planer om å finne praksis allerede nå, slik at hun kan forkorte sitt utdanningsløp.   Skolen anmodet henne til å finne praksisplass på egen hånd og ta kontakt med ulike arbeidsgivere om forespørsel om praksisplass. Selv om dette oppleves som skummelt for Samiya har hun bestemt seg for at hun skal gjøre et forsøk, sammen med Gry som hjelper henne med tips og triks.  

Skrevet av / ta kontakt med
Ruth Marie Keyes
Leder Velferd & Arbeid Stavanger
ruth.marie.keyes@kianorge.no45870320
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.