Norsk kvinne holder et mørkhudet barn i Afrika
På besøk hos en Fulanifamilie, da hun jobbet som misjonær i Mali.

- Å jobbe i KIA er som å komme "hjem" til Afrika!

KIA har fått en ny medarbeider, og Else Storaas Vatne har med seg kompetanse, erfaring og stor motivasjon til arbeidet.
- Etter å ha levd mange år i en afrikansk kultur, føles det som å komme “hjem” igjen nå når jeg er ansatt i KIA, sier Else Storaas Vatne.

Hun begynte i den nye stillingen som leder for KIA Velferd Oslo 1. februar, og forteller om store planer for hva hun vil utrette for innvandrerkvinner. Gjennom 14 års arbeid som misjonær for NMS i Kamerun og i Mali har hun mye førstehåndserfaring på hvordan det er å tilpasse seg et nytt samfunn og kultur. 

På 62 år har Else både opplevd og utrettet mye i livet. Hun er et sosialt menneske, som har en stor interesse for mennesker fra andre kulturer. Siden 1994 har hun og ektemannen Helge bodd på Østlandet, og de har tre sønner som har etablert seg med familier og gitt de åtte barnebarn. Else har i en årrekke vært aktiv i Manglerud menighet.

- Det kristne fellesskapet betyr mye for meg, i småfellesskap, menighetsfellesskap og gudstjenestefellesskap, forteller hun.
Fra et landsbybesøk i Mali, da Else hadde oppfølging av bistandsprosjektet «Kampen mot omskjæring av unge kvinner».

Med utdanning som sykepleier og diakon, med tilleggsfag innen administrasjon og ledelse, har hun arbeidet for både Oslo bispedømmekontor og Manglerud menighet, og de siste 10 årene for NMS. Hun har likevel fulgt KIA helt siden 1997 da hun var NMS sin representant i styret til KIA Oslo over 6 år, og når hun oppdaget at stillingen ble lyst ut så tok hun kontakt. 

Gjennom samtaler med Merete Hallen, leder i KIA Velferd, oppdaget hun at det var skjedd store strukturelle og organisatoriske endringer de siste årene, som har bidratt til å løfte organisasjonen mange hakk. Hun forteller det er tydelig at KIA har blitt en mer profesjonell organisasjon og en stadig viktigere diakonal aktør innen integrering, så hun sier at hun føler seg privilegert som får være del av organisasjonen og tar fatt på arbeidet med stor motivasjon.

Jeg vil jobbe for at innvandrerkvinner blir møtt med aksept, respekt og anerkjennelse som kvinne. At de sikres en god opplæring i norsk språk, kultur og samfunn, at de får veiledning i veien videre ut i studier og arbeidslivet.

Else kan fortelle at oppstarten i jobben har vært overveldende, med mange inntrykk som inkluderer både nye mennesker og nye system å sette seg inn i. Det er også befriende for henne å ikke bare sitte med hjemmekontor, slik tilfellet var de siste månedene i hennes gamle stilling, for det er fantastisk å treffe folk igjen!

Å komme til KIA er som å komme «hjem» igjen til den afrikanske kultur for en blir møtt med vennlighet, åpenhet, ulike språk, smil og ikke minst den herlige kvinnelatteren!
Skrevet av / ta kontakt med
se alle
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.