ICDP-kurs hos KIA Velferd Oslo

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

ICDP står for International Child Development Program.
Kurset går over 12 uker, og tilbys til deltakerne på KIA Velferd Oslo.

Sted: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Hver onsdag fra kl.12.00-14.00

Våre samarbeidspartnere

No items found.

Lokallag:

KIA Velferd Oslo

Kontakt

No items found.