KIA Velferd Stavanger

Vi tilbyr språkopplæring og ulike mestringsaktiviteter.
Trykk på ikonene under for å lese mer om hva vi i
KIA Velferd Stavanger
jobber med.

SPRÅKOPPLÆRING

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

Høsten 2021 tilbyr vi norskundervisning på A2- og B1-nivå. Det er språkopplæring mandag, tirsdag, torsdag og fredag, fra 09.30-14.00. I tillegg har vi tilbud om informasjons- og veiledningskurs gjennom KIA Rogaland to timer per uke. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag.

Onsdager tilbyr vi gratis aktiviteter med fokus på sunn helse. Da har vi både fysisk trening (pilates og stavgang), og kurs om kosthold og ernæring. I tillegg tilbyr vi også andre mestringsaktiviteter som leksehjelp, muntlig norsktrening og aktiviteter for barnefamilier. Vi følger myndighetenes råd om smittevern, og derfor må vi noen ganger gjennomføre undervisningen og aktivitetene digitalt.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune.

Vi kan dessverre ikke tilby barnepass høsten 2021.

Sted: Vaisenhusgata 5 3.etg., 4012 Stavanger
Deltaker på KIA Velferd 2020/2021, 34 år, fra Algerie.

"Jeg har lært mye norsk på norskkurset til KIA Velferd. Før snakket jeg ikke norsk, og jeg forsto bare litt. Nå, etter 3 måneder på KIA, føler jeg at det går bedre og jeg er på et A2-nivå. Jeg har også fått venner her."

I tillegg har vi tilbud om informasjons- og veiledningskurs gjennom KIA Rogaland to timer per uke i B1-klassen. Da har vi gjester som kommer inn og holder foredrag. Vi tilbyr også ulike mestringsaktiviteter som leksehjelp, muntlig norsktrening og digital strikkekafe.  

Noen ganger blir undervisningen gjennomført med videomøter gjennom Teams så lenge vi må gjøre tilpasninger grunnet koronaviruset.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Stavanger kommune.

Høsten 2021

Fra 25.08.2021 kommer vi til å ha følgende aktiviteter:

Pilates: Onsdag gruppe 1: kl.09:30 - 10:30. Gruppe 2: kl.10:30 - 11:30, Pilates, gruppe 3 kl.12:00 - 13:00

Stavgang: Onsdag gruppe 1: kl.09:30 - 10:30. Gruppe 2: kl.10:30 - 11:30

Informasjons og veiledningskurs på onsdager fra kl.12:00 - 14:00

Kosthold og ernæring: Onsdag, gruppe 1: 09:30 - 10:30 og gruppe 2:10:30 - 11:30.

Håndarbeidskafe: Onsdag kl.12:00 - 14:00

Alle aktiviteter foregår i Vaisenhusgata 5 (utenom Pilates gruppe 3 som foregår i leid gymsal)


Målgruppe
Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

Ta kontakt med oss:
Ruth Marie Keyes – Leder Velferd Stavanger
Tlf: 45 87 03 20
E-post: ruth.marie.keyes@kianorge.no

MESTRINGSAKTIVITETER

KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert.

Aktivitetene vi tilbyr høsten 2021 er pilates, stavgang, håndarbeidskafe, turgruppe og samtalevenn. Vil tilbyr også aktivitetsdager for barnefamilier, hjelp i møte med det offentlige og samtale med sykepleier om kvinnehelse. I tillegg har vi turgruppe torsdager fra 14:15-15:00.

I Stavanger har vi flere kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging. Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs, samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinner og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinners som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

Marianne Fjermestad - mestringskoordinator
Tlf: 45 87 03 29
E-post: marianne.fjermestad@kianorge.no


VEIEN VIDERE

Veien Videre er et prosjekt som skal bidra til at flere av kvinnene som går på norskkurs hos KIA kommer videre i utdanning og jobb. Etter en kartlegging av kompetanse, interesser og realistiske jobbmuligheter, gir vi veiledning og hjelp. Dette for å lede deltakerne til en varig jobb de trives i. Prosjektet er finansiert av IMDI og går over tre år.

Anne Marit Stalleland - prosjektleder for Veien Videre
Tlf: 48 31 41 64
E-post: anne.marit.stalleland@kianorge.no

Vårt arbeid er støttet av:

Gjensidigestiftelsen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

542511
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Velferd Stavanger

No items found.

Våre aktiviteter

Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Norskkurs
A1 og B1-nivå norskkurs i Stavanger
Høsten 2021 tilbyr vi norskundervisning på A2- og B1-nivå.
:
KIA Velferd Stavanger

Aktuelt

Landsmøtet stemte for vedtektsendringer
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021, og ble som ventet diskusjon.
- Det var helt supert å møte alle sammen!
Etter en lang periode med digitale møter, var det stor stemning når kollegiet i KIA kunne møtes til medarbeidersamlingen.
Befriende aktiviteter for kvinner i Stavanger
I KIA Velferd Stavanger foregår det mange aktiviteter, hvor et kreativt team bedrer innvandrerkvinners helse og kompetanse.
Illustrasjonsbilde av unge mennesker rundt en sofa på jobb
Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
Innvandrerkvinne med lærer ved et bord
Lær deg norsk hos KIA
KIA tilbyr språkopplæring og språktrening på ulike nivå.

Historier

Utklippet sommerfugler i papir på vegg.

Historier fra våre deltakere i KIA Velferd Stavanger

Møt noen av vår deltakere og les våre historier.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»