KIA Velferd Oslo

Du finner oss i KIA Integreringshus i Ebbells gate 1. Her har vi språkopplæring, mestringsaktiviteter og barnehagetilbud for barna til elevene på norskkurset.
Trykk på ikonene under for å lese mer om hva vi i
KIA Velferd Oslo
jobber med.

SPRÅKOPPLÆRING

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til innvandrerkvinner i Oslo. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samt opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. 

Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere, og Introduksjonsloven.
Krav til deg som søker er at du er kvinne med innvandrerbakgrunn, og at du ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet.
Kvinner som ellers befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

KIA Kompetanse følger skoleruta til Oslo kommune. Dette er fordi våre deltakere med barn i skolepliktig alder skal ha fri samtidig med barna sine. I tillegg har vi to planleggingsdager for lærerne i april.

Påmelding skjer digitalt ved å klikke seg inn der det står PÅMELDING NORSKKURS i den grønne boksen her oppe til høyre

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk.
Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

Ta kontakt med oss:
Magida Mohammad - ansvarlig for påmelding til norskkurs
Tlf: 45 87 03 25
E-post: magida@kianorge.no

MESTRINGSAKTIVITETER

KIA Mestring tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn.
Mestring tilbyr også gratis barnepass under aktivitetene for de som trenger det.

Aktivitetene våre foregår i egne lokaler i Oslo sentrum. Vi har mange kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for hver enkelt aktivitet.

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging. Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs, samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinner som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

Ta kontakt med oss:
Tayyaba Yousaf - frivillighetskoordinator
Tlf: 48 31 41 56
E-post: tayyaba.yousaf@kianorge.no

VEIEN VIDERE

Veien Videre er et prosjekt som skal bidra til at flere av kvinnene som går på norskkurs hos KIA kommer videre i utdanning og jobb. Etter en kartlegging av kompetanse, interesser og realistiske jobbmuligheter, gir vi veiledning og hjelp. Dette for å lede deltakerne til en varig jobb de trives i. Prosjektet er finansiert av IMDI og går over tre år.

Ta kontakt med oss:
Anne Marit Stalleland - prosjektleder
Tlf: 48 31 41 64
E-post: anne.marit.stalleland@kianorge.no

Avdelingsleder KIA Velferd Oslo:
Else Storaas Vatne
Tlf: 48 31 41 53
E-post: else.storaas.vatne@kianorge.no

Vårt arbeid er støttet av:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
542511
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Velferd Oslo

No items found.

Våre aktiviteter

Prosjekter
Menighetsprosjektet i KIA
Menighetsprosjektet skal bistå kristne migranter å finne sin plass i menigheter, og dette arbeidet har videreutviklet seg i flere etapper.
:
Oslo
:
Bergen
:
Molde
:
Stavanger
:
Kristiansand
Øst : Bjørgvin : Sør : Møre : Rogaland : Trøndelag
Norskkurs
A1, A2 og B1-nivå norskkurs i Oslo
KIA Velferd i Oslo tilbyr norskundervisning på A1, A2 og B1-nivå.
:
KIA Velferd Oslo
ICDP-kurs hos KIA Velferd Oslo
ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.
:
KIA Velferd Oslo
Syverksted hos KIA Velferd Oslo
Velkommen til syverksted! På grunn av Covid-19 er tilbudet kun for elever hos KIA Velferd,
:
KIA Velferd Oslo
Språkkafé
Språkkafè hos KIA Velferd Oslo
Gunnet covid-19 arrangerer vi for tiden ikke Språkkafé hos KIA, men vil starte opp igjen når forholdene tillater det.
:
KIA Velferd Oslo

Aktuelt

Landsmøtet stemte for vedtektsendringer
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021, og ble som ventet diskusjon.
- Det var helt supert å møte alle sammen!
Etter en lang periode med digitale møter, var det stor stemning når kollegiet i KIA kunne møtes til medarbeidersamlingen.
Barn i sekkeløp aktivitet
Ferieaktiviteter for kvinner og barn
Mødre og barn har hatt gleden av å være med på forskjellige ferieaktiviteter i regi av KIA Mestring Oslo i sommer.
Norsk kvinne holder et mørkhudet barn i Afrika
- Å jobbe i KIA er som å komme "hjem" til Afrika!
KIA har fått en ny medarbeider, og Else Storaas Vatne har med seg kompetanse, erfaring og stor motivasjon til arbeidet.
Illustrasjonsbilde av unge mennesker rundt en sofa på jobb
Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
Innvandrerkvinne med lærer ved et bord
Lær deg norsk hos KIA
KIA tilbyr språkopplæring og språktrening på ulike nivå.

Historier

Ulike flagg i papir på bord.

Historier fra våre deltakere i KIA Velferd Oslo

les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»