KIA Velferd Kristiansand

Du finner oss på Tangen 11 (inngang C fra bakgården). Vi tilbyr språkopplæring, ulike mestringsaktiviteter og barnepass for barn av elever på norskkurset.

SPRÅKOPPLÆRING

KIA Kompetanse sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

Høsten 2021 tilbyr vi undervisning på A1/A2-nivå og B1-nivå.
Det er språkopplæring mandag til torsdag fra kl.09.30-14.00.

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere fra sist semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

Ta kontakt med oss:
Ingjerd B. Sand - kompetansekoordinator
Tlf: 45 87 03 10
E-post: ingjerd.sand@kianorge.no


MESTRINGSAKTIVITETER

Fredager: Norsk for dem på venteliste til KIA Kompetanse kl 09:30-12:00

Vi håper å kunne starte opp igjen med flere aktiviteter i løpet av høsten 2021. Informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Etter avtale:

  • Norsk språkvenn til deltakere i KIA Kompetanse
  • «Besteforeldre» til barn av deltakere i KIA Kompetanse
  • «Storesøsken» til barn av deltakere i KIA Kompetanse

Det tilbys barnepass under tilbudene som er på faste dager

Vil du melde deg på et mestringstilbud?

Ta kontakt med oss:
Anne Marit Stalleland - frivillighetskoordinator
Tlf: 48 31 41 64
E-post: anne.marit.stalleland@kianorge.no

VEIEN VIDERE

Veien Videre er et prosjekt som skal bidra til at flere av kvinnene som går på norskkurs hos KIA kommer videre i utdanning og jobb. Etter en kartlegging av kompetanse, interesser og realistiske jobbmuligheter, gir vi veiledning og hjelp. Dette for å lede deltakerne til en varig jobb de trives i. Prosjektet har fått innvilget finansiering av IMDi for tre år, og startet i 2019.

Ta kontakt med oss:
Anne Marit Stalleland - prosjektleder
Tlf: 48 31 41 64
E-post: anne.marit.stalleland@kianorge.no

Vårt arbeid er støttet av:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
542511
VIPPS plakat

Bilder fra

KIA Velferd Kristiansand

No items found.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter for øyeblikket.

Språkkafé

Ingen arrangement for øyeblikket.

Prosjekter

Ingen prosjekter for øyeblikket.

Aktuelt

Vintersol og skidag

KIA i Oslo, Rogaland og Agder har fått støtte fra Stiftelsen DAM til å arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for innvandrerfamilier.
les mer

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
les mer

Lær deg norsk hos KIA

KIA tilbyr språkopplæring og språktrening på ulike nivå.
les mer

Historier

Gruppe mennesker i klasserom.

Historier fra våre deltakere i KIA Velferd Kristiansand

Møt noen av våre deltakere fra Kristiansand og les deres historier.
les mer

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»