Velferd & Arbeid Stavanger

Vi tilbyr språkopplæring og ulike mestringsaktiviteter.

SPRÅKOPPLÆRING

Velferd sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til kvinner med minoritetsbakgrunn. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samfunnskunnskap og digital kompetanse. Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og Introduksjonsloven.

Språkopplæringsprogrammet er et tilbud for kvinner som ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller som har brukt opp rettighetene sine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet. Kvinner som befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

Velferd & Arbeid Stavanger følger skoleruta til Stavanger kommune.

Deltaker på KIA Velferd & Arbeid Stavanger 2020/2021, 34 år, fra Algerie.

"Jeg har lært mye norsk på norskkurset til KIA Velferd. Før snakket jeg ikke norsk, og jeg forsto bare litt. Nå, etter 3 måneder på KIA, føler jeg at det går bedre og jeg er på et A2-nivå. Jeg har også fått venner her."

Målgruppe

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk. Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

MESTRINGSAKTIVITETER

KIA Mestring Stavanger tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn. Aktivitetene er åpne for alle, men på aktiviteter med begrenset antall plasser blir kursdeltakerne på KIA Kompetanse prioritert.

Aktivitetene vi tilbyr er dans, leksehjelp/språkkafé, pilates, stavgang, håndarbeidskafé med sykurs, turgruppe og samtalevenn. Vil tilbyr også aktivitetsdager for barnefamilier og hjelp i møte med det offentlige.

I Stavanger har vi flere kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for aktivitetene.

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging. Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs, samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinner og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinner som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

Våre samarbeidspartnere

Besøksadresse

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger

Se på kart »
542511
VIPPS plakat

Bilder fra

Velferd & Arbeid Stavanger

No items found.

Kontakt

Ruth Marie S. Keyes
Ruth Marie S. Keyes
Avdelingsleder
45 87 03 20ruth.marie.keyes@kianorge.no
Sandra A. Flatøe
Kursholder
48 31 41 65sandra@kianorge.no
Marianne Fjermestad
Frivillighetskoordinator
45 87 03 29marianne.fjermestad@kianorge.no
Aktiviteter
Informasjon,- og veiledningskurs
Informasjon,- og veiledningskurs for kvinner
:
Stavanger
Norskkurs
A2 og B1-nivå norskkurs i Stavanger
Våren 2022 tilbyr vi norskundervisning på A2- og B1-nivå.
:
KIA Velferd Stavanger
Språkkafé
Språktrening i Stavanger
Hei, alle som vil lære norsk eller engelsk på nybegynnernivå! Bli med på gratis språktrening hver onsdag ettermiddag kl. 17-19 hos KIA Stavanger
:
Stavanger
:
KIA Velferd Stavanger

Historier fra våre deltakere i Rogaland

Møt noen av vår deltakere og les våre historier.
les mer
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss