Velferd & Arbeid Oslo

Du finner oss i KIA Integreringshus i Ebbells gate 1. Her har vi språkopplæring, mestringsaktiviteter og barnehagetilbud for barna til elevene på norskkurset.

SPRÅKOPPLÆRING

Velferd sitt språkopplæringsprogram er et tilbud til innvandrerkvinner i Oslo. Språkopplæringstilbudet er gratis og skal gi deltakerne undervisning i norsk, samt opplæring innen områder som omhandler norsk kultur og samfunn, digital kompetanse, deltakelse i norsk arbeidsliv og kravet om sysselsetting. 

Språkopplæringen følger nasjonal læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere, og Introduksjonsloven.
Krav til deg som søker er at du er kvinne med innvandrerbakgrunn, og at du ikke lenger har rett på gratis kommunal opplæring, eller har brukt opp rettighetene dine når det gjelder dette. Vi kan gi tilbud til kvinner fra EU/EØS-land, dersom det er ledig kapasitet.
Kvinner som ellers befinner seg i en vanskelig livssituasjon vil bli prioritert.

Velferd & Arbeid Oslo følger skoleruta til Oslo kommune. Dette er fordi våre deltakere med barn i skolepliktig alder skal ha fri samtidig med barna sine. I tillegg har vi to planleggingsdager for lærerne i april.

Påmelding skjer digitalt ved å klikke seg inn der det står PÅMELDING NORSKKURS i den grønne boksen her oppe til høyre

Målgruppen

Målgruppen er kvinner som ønsker å lære seg norsk.
Søkere prioriteres i hovedsak i følgende rekkefølge:

  1. Kvinner i en vanskelig livssituasjon
  2. Tidligere deltakere ved KIA, og av disse primært deltakere siste semester
  3. Kvinner som har brukt opp/ ikke lenger har rett på gratis norskopplæring
  4. Kvinner på familiegjenforening som ikke har rett på offentlig tilbud om norskopplæring
  5. Arbeidsinnvandrere og tilbakevendte norske statsborgere

Enslige mødre med behov for barnehage/barnepass vil ha førsteprioritet innenfor alle ovenfor nevnte kategorier.

KONTAKTINFORMASJON:

Spørsmål vedrørende A1: Gulnar Imam E-post: gulnar@kianorge.no

Spørsmål vedrørende B1: Kristin Åmli Van Gilst E-post: kristin@kianorge.no

Else Storaas Vatne - avdelingsleder

MESTRINGSAKTIVITETER

KIA Mestring tilbyr gratis aktiviteter og kurs for kvinner med innvandrerbakgrunn.
Mestring tilbyr også gratis barnepass under aktivitetene for de som trenger det.

Aktivitetene våre foregår i egne lokaler i Oslo sentrum. Vi har mange kvinnelige frivillige som er med på aktivitetene. I tillegg har vi en ansatt frivillighetskoordinator som følger opp de frivillige og legger til rette for hver enkelt aktivitet.

KIA Mestring er tenkt som en arena for mestring og nettverksbygging. Målsettingen vår er å bidra til økt kunnskap, helse og trivsel gjennom fokus på trening, helse- og kostholdsveiledning, ulike rådgivningstjenester, opplærings- og kompetansekurs, samt forebyggende holdningsskapende arbeid om temaer som omhandler kvinne og migrasjonshelse for minoritetskvinner og barn.

Vi arrangerer derfor ulike aktiviteter og treningstilbud for kvinner som deltar i norskopplæringsprogrammet og for andre kvinner som har lyst til å delta på våre aktiviteter.

På KIA Mestring kan du delta og bidra med dine erfaringer samtidig som du praktiserer norskkunnskaper dine. Vi ønsker et sosialt fellesskap hvor vi kan le og ha det gøy samtidig som vi kan lære av hverandre.

Ta kontakt med:
Isir Yasin - frivillighetskoordinator

Våre samarbeidspartnere

Besøksadresse

Ebbells gate 1
0183 Oslo

Se på kart »
542511
VIPPS plakat

Bilder fra

Velferd & Arbeid Oslo

No items found.

Kontakt

Else Storaas Vatne
Else Storaas Vatne
Avdelingsleder
48 31 41 53else.storaas.vatne@kianorge.no
Magida Mohammad
Kontormedarbeider
45 87 03 25magida@kianorge.no
Kristin Å. van Gilst
Kursholder og fagansvarlig Norsk med samfunnskunnskap
91 14 82 98kristin@kianorge.no
Isir Yasin
Frivillighetskoordinator
48 31 41 56isir.yasin@kianorge.no
Gulnar Imam
Kursholder
gulnar@kianorge.no
Norskkurs
A2 og B1-nivå norskkurs i Oslo
KIA Velferd i Oslo tilbyr norskundervisning på A2 og B1-nivå.
KIA Velferd Oslo
Aktiviteter
Datakurs
Våren 2023 har vi tilbud om datakurs i Oslo.
Oslo
Aktiviteter
ICDP-kurs hos KIA Velferd Oslo
ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.
KIA Velferd Oslo
Aktiviteter
Leksehjelp i Oslo
Leksehjelp for flerspråklig barn og ungdommer fra kl. 16:00 til 18:00
Oslo

Vær et stearinlys som lyser rundt for andre!

Den 8.mars var likestilling og kvinnefrigjøring et naturlig tema i klassen.
les mer

Historier fra våre deltakere i KIA Velferd Oslo

HVA KIA BETYR FOR MEG?
les mer

Aktuelt i

Velferd & Arbeid Oslo

SAMTALEVENNER
- Det var en NAV-rådgiver som tipset meg om KIAs norskkurs, forteller Letebrhan Beleta Hadgu. Letebrhan kom sammen med sin familie fra Etiopia i 2019.
Besøk i Botanisk hage og på Klimahuset
Mai er en fin tid å besøke Botanisk hage, og vi i KIA Kompetanse Oslo er så heldige at vi har gåavstand til den.
KIA på årsmøte i Kristelig Studieforbund
Våren er årsmøtetid! Endelig kan vi møtes fysisk etter to år med digitale møter.
Men de MÅ jo integrere seg.......!
«Disse migranter, flyktninger og innvandrere, - de må jo integrere seg, det går jo ikke uten!»
Jeg klarte det!
Over 200 store og små fikk flotte opplevelser og følelse av mestring da KIA arrangerte vinteraktiviteter i Stavanger, Oslo og Kristiansand.
Kvinnedagen - en dag for fredskamp!
Dette er en viktig dag for alle i KIA, Norge og resten av verden. Det er den internasjonale kvinnedagen i dag, startet i USA i 1908!
Bønn for Ukraina og verdensfreden
Europa og verden blir nå rammet av en trussel om krig som vi ikke trodde kunne skje.
Få mer glede og mening i hverdagen - BLI FRIVILLIG
Kontakt med andre mennesker er den store bonusen ved å jobbe som frivillig. Ved å gi av deg selv, betyr du noe for andre og du får mye tilbake.
Landsmøtet stemte for vedtektsendringene
Det var knyttet spenning til de foreslåtte vedtektsendringene på KIAs landsmøte 2021.
Barn i sekkeløp aktivitet
Ferieaktiviteter for kvinner og barn
Mødre og barn har hatt gleden av å være med på forskjellige ferieaktiviteter i regi av KIA Mestring Oslo i sommer.
Norsk kvinne holder et mørkhudet barn i Afrika
- Å jobbe i KIA er som å komme "hjem" til Afrika!
KIA har fått en ny medarbeider, og Else Storaas Vatne har med seg kompetanse, erfaring og stor motivasjon til arbeidet.
Illustrasjonsbilde av unge mennesker rundt en sofa på jobb
Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
Bli frivillig illustrasjonsbilde av gruppe mennesker med hevet arm. Tittel over bilde: «We need you!»

Vil du jobbe som frivillig hos oss?

Gjør en forskjell for de som trenger det! Få venner fra hele verden og bli en del av mangfoldet. Hos oss vil du oppleve tilhørighet og fellesskap.
kontakt oss