Kvinne står ser utover havet.

Historier fra KIA Bjørgvin

Møt ansatte og deltakere i KIA Bjørgvin.
Hallgeir Berge, Regionleder KIA Bjørgvin

www.ba.no/nyheter/article7116248.ece

Siden dette ble skrevet i 2014 har jeg først jobbet som journalist, før jeg hadde et år i kommunal flyktningetjeneste i Kvam kommune. Det ga motivasjon til å spesialisere meg i arbeid blant flyktninger, så jeg tok så et år på University College London for å ta mastergrad i Global Migrasjon.
Siden den gang har jeg returnert til Vestlandet for mer frivillig arbeid i KIA når det har passet, men jobbet mest som lærer i tillegg til tolk for fremmedspråklige. Så var det veldig gledelig å innta rollen som regionleder i KIA Bjørgvin fra oktober av i år, og jeg er svært imponert av å se den gode utviklingen i organisasjonen.

Jeg ser virkelig frem til å bidra med integrering og åndelig fellesskap med flyktninger gjennom arbeid i KIA fremover!

se alle