Corona virus

Informasjon om Covid-19
Information about Covid-19
(please use the links on the bottom of this page)

KIA Norge har fått støtte fra Integrerings,- og Mangfoldsdirektoratet for å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, med hensikt å oppnå økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.
Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Formidling av informasjon skal ivareta innvandrergrupper med blant annet ulike språklige, digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet. Formålet er at så mange som mulig har fått tilstrekkelig med informasjon og gitt gode forutsetninger for å etterleve rådene fra myndighetene.
Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer i målgruppen, herunder oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen, skal prioriteres.

SISTE NYTT
- oppdatert september 2022:

OM VAKSINERING PÅ FLERE SPRÅK

Ny oppfriskningsdose for høst/vintersesong
Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst. Hvis du er i denne aldersgruppen bør du ta ny oppfriskningsdose selv om du nylig har hatt korona. Det bør være minst 3 uker siden sykdommen, og minst 4 måneder siden siste vaksinedose.

Nye oppdaterte koronavaksiner blir tilgjengelig i Norge
Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax).
Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron). Om du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose med oppdatert vaksine nå.
Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene. Om du ønsker å få oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, er det anledning til å gi beskjed om dette på vaksinasjonsstedet.  

Les mer om anbefalinger for oppfriskningsdose og de nye oppdaterte koronavaksinene: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser.