Corona virus

Informasjon om Covid-19
Information about Covid-19

Hør viktig informasjon om Covid-19 på ditt eget språk via linkene med flaggene.
Listen to important information about Covid-19 via the links by the flags.

* Det er også brosjyrer og plakater på 8 forskjellige språk: Klikk her
/ In addition, flyers and posters are available in 8 different languages: Click here
Denne utarbeidelsen er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Informasjon på denne siden er hentet fra godkjente og kvalitetsikrede kilder: