Corona virus

Informasjon om Covid-19
Information about Covid-19
(please use the links on the bottom of this page)

KIA Norge har fått støtte fra Integrerings,- og Mangfoldsdirektoratet for å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, med hensikt å oppnå økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.
Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Formidling av informasjon skal ivareta innvandrergrupper med blant annet ulike språklige, digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet. Formålet er at så mange som mulig har fått tilstrekkelig med informasjon og gitt gode forutsetninger for å etterleve rådene fra myndighetene.
Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer i målgruppen, herunder oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen, skal prioriteres.