Flyktninger må begynne helt på nytt i et fremmed land, noe som kan føre til ensomhet og utfordringer.

Sorg og tap av identitet når en må flykte

Se opptak av arrangementet, som gir verdifull innsikt i hva flyktninger gjennomgår.

I forbindelse med sorgmåneden som Bjørgvin bispedømme har tatt initiativ til i oktober, ble det tankevekkende arrangementet "Sorg og tap av identitet når en må flykte" gjennomført. Planleggingen av dette arrangementet har KIA Bjørgvin tatt del i gjennom vår deltakelse i "Nettverk for et flerkulturelt Bjørgvin".

Det var  begrensninger på antallet som fikk delta, men vi filmet hele seansen.

Programmet begynner 14 minutter inn i opptaket og er ledet av diakonirådgiver i Bjørgvin bispedømme, Vetle Karlsen Eide. Vi vil spesielt anbefale det personlige innlegget til psykologspesialist Zemir Popovac fra Favne Psykologbistand (21 minutter ut i videoklippet), det innsiktsfulle bidraget til Elisabeth Harnes fra RVTS Vest (etter 1 time og 25 minutt) og den sterke historien til Serdar Candemir som selv måtte flykte og jobber nå med å finne sin plass i det norske samfunnet (etter 2 timer og 15 minutt).

Via denne linken kan du se opptak av møtet:

https://vimeo.com/470643946