Organisasjonskartet til KIA, gjeldende fra 1. februar 2021

Organisasjonskartet til KIA

Mange er involvert i KIA under forskjellige avdelinger, og organisasjonskartet viser hvordan alt henger sammen.

I KIA ønsker vi at alle engasjerte skal kjenne tilhørighet til organisasjonen vår da vi jobber mot en felles visjon, selv om vi er engasjert på mange ulike felt.

Som organisasjonskartet viser er vi inndelt i mange forskjellige avdelinger, hvor Landsmøtet er KIAs øverste organ.

Generalsekretæren leder den administrative staben på hovedkontoret, som følger opp seks regionledere, tre velferdssatsinger og en barnehage, som igjen holder kontakt med blant annet lokallag og forskjellige prosjekter.

Skrevet av / ta kontakt med
No items found.
se alle